Тайната финансова група, която ръководи света

0
345
ae265ec8d02add74bcb0f72e47ec001b
ae265ec8d02add74bcb0f72e47ec001b
Сподели новината.

Банката за международни разплащания (БМР) е най-тайната глобална финансова институция в света. От създаването си през 1930 г.,

 

банката е била в центъра на световните събития, но често е оставала незабелязана. БМР изгражда нова финансова и глобална регулаторна архитектура, което показва, че тя има силата да оформя финансовите нормативи на планетата.

 

            Британският писател Адам ЛеБор извърши първото задълбочено разследване на дейността на банката на базата на серия от документи и интервюта с водещи фигури във финансовия свят, пише classa.bg.

"БМР е уникална институция: тя е международна организация, много печеливша банка и изследователски институт основан и защитен чрез международни договори,гласи откъс от книгата му, озаглавена "Кулата на Базел: Сенчестата история на Тайната банка, която ръководи света".

 

            Банката е създадена от управителите на Банката на Англия и на Райхсбанк през 1930 г. и е защитена от международен договор, така че БМР и нейните активи законно са извън обхвата на всяко правителство или юрисдикция. Това означава, че БМР е недосегаема. Банката има само 140 клиенти, но през 2011 и 2012 има печалба след данъци за над 1.170 милиарда.

 

            Най-елитния клуб в света има 18 членове, които се събират в Базел, Швейцария, като Консултативен Икономически Комитет на БМР и това са "най-влиятелните хора в света" – гуверньорите на централните банки.

"Гуверньорите на централните банки, чиято независимост е защитена от конституциите, контролират паричната политика в развития свят. Те управляват паричното предлагане на националните икономики. Те определят лихвените проценти и вземат решение за стойността на нашите спестявания и инвестиции. Те решават дали да се съсредоточат върху строгите икономии или върху растежа. Техните решения оформят живота ни ", пише LeBor.

 

            От първия ден на съществуване, БМР е посветена на насърчаването на интересите на централните банки и на изграждането на новата архитектура на транснационалното финансиране. Нейните членове са изиграли решаваща роля при определянето на глобалния отговор на световната финансова криза, казва ЛеБор.

 

            Германия загуби войната, но спечели икономически мир, до голяма степен благодарение на БМР. БМР остана отворена за бизнес през Втората световна война, приемайки откраднато от нацистите злато и осъществявайки валутни операции на нацистка Германия. Банката се използва и от Алианса и от силите на Оста като тайно звено за контакт, за да се запазят отворени международните финансови канали.

 

            "Непрозрачността на банката и влиянието й, което расте пораждат сериозни въпроси не само по паричната политика, но и по отношение на прозрачността, отчетността и как се упражнява властта в нашите демокрации", казва авторът на книгата.

--------------------------