Сподели новината.

Проучване на варианти за изграждане на велотрасе в Студентски град ще представи „Софпроект – ОГП“ на експертен съвет. На база на проучените възможности за велотрасета в жк „Студентски град“, консултации с администрацията на жк „Студентски град“ и допълнителни теренни проучвания предлагаме обновяване на основното велотрасе в квартала, смятат от „Софпроект – ОГП“.
Проведените консултации се отнасят до възможността за изграждане на потенциалното трасе, от гледна точка на регулация и от гледна точка на наблюдения за използваемост на пътната мрежа в квартала. Направените анализи във връзка с потенциалното трасе показват, че предлаганите трасета не се различават по същество в качеството си на обслужване на територията на квартала.
Велотрасето от „Г.М. Димитров“ до кръстовището на ил. „8-ми декември“ и ул. „акад. Стефан Младенов“ може да бъде отвеждаща и довеждаща инфраструктура до масовия градски транспорт. Предложеното основно велотрасе трябва да бъде и част от системата на велосипедната инфраструктура, необходима за града, разясняват още от „Софпроект – ОГП“.