Сподели новината.

Община Златоград планира да назначи човек, който да бъде обучен за залавяне на уличните кучета на територията на града.

Причина за това е голямата популация на безстопанствените животни, които постоянно създават проблеми на местното население.

„През последните месеци от страна на местната власт бяха предприети редица действия за намаляване и решаване на част от проблемите с безстопанствените кучета на територията на град Златоград. Бяха осъществени две кампании по обезпаразитяване и кастрация на бездомни кучета. Тази мярка е единствен законов метод за борба с безстопанствените животни, спазвайки изискванията за хуманно отношение към животните. Следваща поставена задача пред Общинска администрация касае улавянето на безстопанствените животни и транспортирането им до ветеринарен кабинет или амбулатория за извършване на манипулациите. Залавянето на бездомните кучета се оказва трудна и в някои случаи дори непосилна задача, поради липсата на обучен специализиран персонал и материална база. Затова бе проучена възможността за ангажиране на кандидат курсист, който за сметка на Община Златоград, да бъде обучен за залавяне на безстопанствени животни и хуманно отношение към тях, от лицензирана обучителна организация.

Друга стъпка, насочена към решаване на проблема с бездомните кучета, е изграждане на амбулатория втора категория, която да даде възможност на ветеринарните лекари от общината да извършват необходимите манипулации“, гласи част от изявлението от Общината.