Въвеждат блокада в Смолян

0
1482
8a602d91cee4784f7303d2569346fe84
Сподели новината.

Кметът на община Смолян – Николай Мелемов, издаде заповед, с която въвежда по-строги мерки срещу разпространението на коронавирусната инфекция. Преустановят се посещенията в клубовете на пенсионерите и клубовете на инвалидите, за да се запази здравето на възрастните хора. Спира допускането на публика при провеждане на спортни мероприятия в спортната зала и плувния басейн. Препоръчва се на директорите на училища да въведат аналогични мерки при провеждане на спортни мероприятия в училищните физкултурни салони.

 

 

Засилват се контролните дейности по спазване на противоепидемичните мерки в работните помещения на административната сграда на Община Смолян – завишаване на сутрешния филтър при допускане на служители до работните им места; системен контрол за носене на маски в сградата; ограничаване достъпа на външни лица, с изключение на Центъра за информация и обслужване на граждани /ЦИОГ/, в които лицата да бъдат допускани само с маска и при спазване на необходимата дистанция.

 

 

Община Смолян ограничава командироването на служители за участие в обучения и други форуми.

Кметството, съвместно с органите на МВР и РЗИ, въвежда засилен контрол по спазването на противоепидемичните мерки в търговските обекти за носене на маски и спазване на дистанция между клиентите; препоръчва се на собствениците на търговски обекти да въведат вътрешноведомствен контрол за спазване на въведените от здравните органи мерки.

 

 

Община Смолян въвежда засилен контрол за спазване на разпоредбите на Закона за закрила на детето и за недопускане на деца под 18 години на обществени места след 22.00 часа без придружител. Препоръчва се на превозвачите да не допускат в обществения транспорт пътници без маска, да се спазва необходимата дистанция; препоръчва се извършване на дезинфекция на крайните спирки на градския транспорт. Собствениците на нощни клубове и дискотеки трябва да спазват стриктно разпоредбите на държавните здравни органи за заетост на местата не повече от един човек на един кв. метър от общия капацитет;

Препоръчва на ръководствата на читалищата да преустановят репетиционния процес на групи, в които участват лица над 60-годишна възраст, а по отношение на децата да спазват правилата.