Сподели новината.

Контролирани взривни работи ще се извършват на кариера „Горно Езерово“ в периода от 10.00 часа до 17.00 часа на 11 март, понеделник.

Напомняме на гражданите в близост до обекта, че в този период от време е опасно и забранено приближаването на хора и животни на разстояние по-малко от 1 километър около границите на кариерата.

Призовават се всички граждани да проявят разбиране към указанията за безопасност по време на взривяването.

Реклама