Сподели новината.

Проект на споразумение за заем между България и ЕС одобри кабинетът в сряда. Максималният размер на средствата по инструмента SURE е 511 000 000 евро с 15-годишен срок до падежа. Парите трябва да се отпуснат до 18 месеца, пише в прессъобщението на Министерския съвет. Споразумението подлежи на ратификация.

Европейският инструмен SURE е за временна подкрепа за смекчаване на рисковете от безработица заради COVID-19.

На 7 август България отправи официално искане за финансова помощ по линия на инструмента. Заемът е за допълване на националните усилия за преодоляване въздействието от избухването на пандемията и на социално-икономическите ѝ последици за работниците и самостоятелно заетите лица.

Във вторник ЕК отпусна 14 млрд. евро на девет държави от ЕС. Хърватия получи 510 млн. евро, Кипър – 250 млн, Гърция – 2 млрд., Италия – 6,5 млрд., Латвия – 120 млн., Литва – 300 млн., Малта – 120 млн., Словения – 200 млн., а Испания – допълнителни 4 млрд. евро. Плащането се извърши след втората емисия на социални облигации в рамките на SURE.

Инструментът може да предостави финансова подкрепа до 100 млрд. евро за всички държави членки. До момента ЕК е предложила да се предостави финансова подкрепа от 90,3 млрд. евро на 18 страни. Следващите плащания ще бъдат през идващите месеци след съответните емисии облигации. / „24 часа“