Сподели новината.

Някои от най-красивите птици, срещащи се по българското Черноморие, са изобразени на серия от четири пощенски марки. Днес тя бе валидирана в сградата на Централното управление на „Български пощи“ ЕАД от председателя на Съюза на българските филателисти Спас Панчев и Людмила Зимбилева – началник отдел „Развитие пощенски услуги“ в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

В кратката церемония взеха участие също Ина Агафонова – създател на Фондация „Виа Понтика“, която е инициатор за създаването на марките, Айлин Хасан – главен експерт в дирекция „Национална служба за защита на природата“, и младата художничка Наталия Алексиева, илюстрирала марките с 4 от най-красивите видове водолюбиви птици по българското черноморско крайбрежие – розов пеликан, голям гмурец, малка бяла чапла и малък корморан.

С поставянето на печата за пускане в употреба, те ще станат част от колекциите на филателистите и ще украсява писмата, които изпращаме до своите близки и приятели.

Датата 01.02.2019 г. не е избрана случайно. Тя идва в навечерието на Световния ден на влажните зони – 2 февруари, който Фондация „Виа Понтика“ ще отбележи с три събития в гр. Бургас, за които можете да научите повече на страницата viapontica.org и в страницата на инициативата worldwetlandsday.org.

С инициирането на издаването и пускането в употреба на тази серия от четири марки, Фондация „Виа Понтика“ цели да популяризира богатството от биологично разнообразие, което все още имаме, да промени отношението на хората към защитените територии и видове, за да има чиста природа и за поколенията след нас.