Сподели новината.

 

Оставки на ръководители на „Басейнова дирекция“ и на РИОСВ, на шефа на ДНСК Иван Несторов и на областния управител на Ловеч Ваня Събчева поискаха от сдружение „Балканка“ на пресконференция в БТА.

Сдружението е създадено през 2011 г. от група риболовци, които: „решават да правят нещо за реките на България“.

Те настояват за отстраняването и на Петър Димитров от „Басейнова дирекция“ в Плевен, на шефа на РИОСВ Перник Пламен Ангелов. Мотивите им са, че тези експерти не са взели необходимите мерки за опазване на околната среда, за чистотата на водата, за опазването на речните корита и рибните запаси.

Димитър Куманов от сдружението обясни, че водните ресурси и хората в България са жертва на престъпно управление. Проблемът с питейните водоизточници вече е явен, обясни той.

От сдружението дадоха конкретни примери със състоянието на различни реки и язовири – някои са замърсени, други са неправилно почиствани или от спадането на нивото на водата се вдигат уталожените пластове и замърсяването от дъното. „Реките са хидравлично свързани, спада ли водният хоризонт, засушават се кладенците на хората“, обясни Куманов.

Много питейни водоизточници са от реките. Водите в реките и подпочвените води са хидравлично свързани – замърсяването на реките се отразява и на питейната вода, река Струма в Перник течеше с всички цветове на дъгата.

По думите им през 2018 г. от топенето на снеговете в язовир „Студена“ е имало още 8 млн. кубика вода. Тогава – през 2018 г. закачиха нов ВЕЦ и в неговото управление беше мъжа на бивш зам.-екоминистър, каза Куманов без да назове имена. По думите му от тогава в реката под язовира се усещала миризма на сероводород. Кметът на община Ковачевци, който е издал разрешителното на този ВЕЦ каза, че така е текла реката откакто свят съществува.

В тази река преди да направят ВЕЦ-а е имало мряна, пъстърва и клен. Тази река беше отровена с разрешение на МОСВ. От РИОСВ Перник прецениха, че за новия ВЕЦ не е нужна оценка на въздействието и на околната среда.

Куманов припомни, че преди 1,6 г. е пуснат сигнал, има доклад, в който е установена причината за замърсяване на река Струма от научни работници.

По думите му преди „Стомана“ Перник – да започне да се взима вода от язовир „Пчелина“ той е построен за промишлени води, но някой е откраднал помпите и тръбите в село Калище, от там – язовир Пушляк, следва друг изравнител…

Само заради харченето на ток тази вода ще е по-скъпа, отколкото, ако я взимат от язовир „Студена“ – колко плащат предприятията за водата от язовир „Студена“ и гражданите на Перник. Тази вода е чиста планинска.

Язовир „Пчелина“ има разрешение за строеж от община Ковачевци. Този язовир е един от комплексните и значими, той и съоръженията към него са публична държавна собственост, не са като другите на „Напоителни системи“. Те само оперират със съоръжението, но не са собственици, уточниха от сдружението.

От сдружението припомниха, че мините в Босилеград замърсяват река Драговищица, която се влива в река Струма. Там имаше незаконно копане за добив на злато – там разораха около село Копиловци – мяза на лунен пейзаж, заяви Куманов. Държавата ни е дала разрешение за добив на злато за около 200 кв. км. край сливането на двете реки. В тези места има арсен и живак, предупредиха рибарите от сдружение „Балканка“.

В язовир „Тракиец“ има манган, който може да бъде пречистен. За язовирите „Бебреш“, „Тракиец“, „Домлян“, „Пчелина“, „Ястребино“ са дадени разрешение на „Напоителни системи“ да се правят ВЕЦ-ове. След това (като се направи ВЕЦ – б.а.), този язовир не може да се ползва за нищо друго.

„БСП ще правят вот на недоверие, а те имат доста ВЕЦ-ове“, обясниха от сдружението.

От сдружението заявиха, че много от малките ВЕЦ-ове са незаконни. От „Басейнова дирекция“ тези ВЕЦ-ове не са на случайни хора. В страната ни има само един законен рибен проход, заявиха от „Балканка“.

Ефектите от ВЕЦ-овете са отрицателни, река не бива да бъде преграждана, заявиха рибарите от сдружението.

Те акцентираха, че вече никой не говори за разкопаването на речните корита, а това влияе върху подпочвените води, върху възможността за преливане на реките.

„И по директивата за птици, и по директивата за хабитати има нарушение. Река Вит пресъхва, оголиха подземното тяло, имат забрана за разкриване на подземните води на повърхността. Естествената речна баластра беше филтър, замърсяването не можеше да влезе в подземните води“, обясниха от сдружението.

Освен блокиране миграция на водните механизми, има и блокиране и на седиментите във водите. Седиментите спират да се движат, биват обхванати от мъхове и повечето речни риби, които имат нужда от чакъл, пясък за размножаване, не могат да се размножават, предупредиха рибарите.

Минивецовете регулярно убиват живота в реките. Копането на баластра води до скъсване на връзката между реката и речните корита. Минивецовете и техните задбаражни езера се запълват от седиментите и трябва да си прочистват.