Сподели новината.

17 незаконни сметища в заливните зони на реките във Великотърновска и Габровска област са били почистени след предписания на Регионалната екологична инспекция. До 30-ти април кметовете на общини трябваше да организират почистване на речните легла с прилежащите им земи и да организират извозването на отпадъците. Екологичната инспекция провери 54 участъка по поречията на големите реки във Великотърновска и Габровска област, като не са констатирани замърсявания с отпадъци в по-голямата част от проверените участъци. Почистени са 17 незаконни сметища около реките. 11 са били общо нерегламентираните замърсявания в рисковите участъци от преливане на реките Янтра и Синкавица в Габрово и на река Белица в Килифарево, информира БНР. За замърсяване с битови отпадъци на дерето в село Асеново ще бъде съставен акт на местния кмет, съобщиха еколозите.