петък, април 19, 2024

Тежък шамар за Кирил Домусчиев

Date:

Сподели новината.

Кирил Домусчиев трябва да плати 52 млн. лв. неустойка по договора за приватизация на Параходство “Български морски флот” – БМФ. Това показват окончателните сметки на Агенцията за приватизация, която наскоро се трансформира в Агенция за публичните предприятия и контрол. Информацията беше съобщена първо от Mediapool, като беше потвърдена от агенцията пред “Капитал”.

Сумата от (52 252 446 лв.) ще бъде предявена от агенцията пред Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата (БТТП). Неустойката е за неизпълнение на разписания по договор средногодишен общ тонаж на корабите за целия 10 годишен следприватизационен период.

На Домусчиев е била начислена неустойка и за неспазване на условието за броя за средносписъчния персонал, която обаче той е заплатил. Последната начислена неустойка за това е била 1.1 млн. лв. Изискването за размер на инвестициите е било изпълнено и дори надвишено с 14 млн. лв. С тях обаче не може да се приспадне дължимото по другия ангажимент за тонаж на корабите, обясняват от агенцията и спорът ще отиде в съда.

10 години по-късно

Параходство “Български морски флот” беше приватизирано през 2008 г., като 70% от БМФ станаха собственост на “Кей Джи маритайм шипинг” на “Адванс пропъртис” – холдингът, обединяващ голяма част от бизнеса на братята Кирил и Георги Домусчиеви.

Цената беше 440.1 млн. лв. Купувачът тогава се сдоби с общ тонаж от търговски кораби 1.4 млн. DWT (дедуейт). Ангажимент по договора беше към десетата година от сделката тонажът на корабите да е 1.3 млн. DWT, през 2018 г. средносписъчният плавателен състав да е 2360 души, инвестициите в кораби да са 779.9 млн. лв., средната им възраст да е под 20 години, а поне 60% от тях да плават под български или европейски флаг.

През лятото на 2016 г. стана ясно, че изискванията за тонаж и плавателен състав най-вероятно няма да бъдат изпълнени, като купувачът “Кей Джи маритайм шипинг” подаде искова молба до Арбитражния съд при БТТП с претенция да се променят тези две условия. Причината – “стопанска непоносимост” те да бъдат изпълнени в договорения обем, тъй като корабният бизнес е изпаднал в криза малко след приватизацията на дружеството. “Кей Джи маритайм шипинг” се опита да поиска изменение на договора за намаляване на въпросното изискване за тонаж на 880 хил. DWT, а за наетите да падне от 2360 на 803 души. Домусчиев в крайна сметка след намеса на ВКС загуби делото за промяна на приватизационния договор, което щеше да създаде опасен прецедент за всички приватизационни договори, и така стана ясно, че най-вероятно ще трябва или да си плати неустойката, или да закупи още тонаж.

На финала в плиткото

Десетте години на следприватизационния контрол изтекоха в края на 2018 г. До края на юни 2019 г. собственикът е трябвало да представи отчетни документи за изпълнението на договорените ангажименти.

Изпълнението на условието за общия тонаж се отчита в края на десетте години (т.е. за целия период от 14.08.2008 г. до 31.12.2018 г.), а данните за персонала се подават всяка година и там неустойките са година за година, като те са платени.

“Купувачът “Кей Джи Маритайм Шипинг” АД е представил със забава отчета относно изпълнение на задълженията за 10-и отчетен период, за което са наложени предвидените в договора санкции в общ размер на 11 000 евро. Сумите са платени от купувача в срока за доброволно плащане”, казват от АППК.

“Във връзка с представянето от купувача на отчета за 10-и отчетен период е констатирано преизпълнение на инвестиционната програма и частично неизпълнение на задълженията за поддържане на средносписъчна численост на плавателния състав и поддържане на средногодишно общ тонаж на корабите на дружеството не по-малко от 1 300 000 DWT”, коментират от агенцията.

“Наложената санкция за неизпълнение на задължението за поддържане на средносписъчна численост на плавателния състав за 10-и отчетен период в размер на 1 120 240.50 лв. е платена от купувача в срока за доброволно плащане, определен в договора (до 60 дни след уведомяване на купувача за размера на дължимата неустойка)”, казват още от агенцията.

“Изпълнението на задължението за поддържане на средногодишно общ тонаж на корабите на дружеството не по-малко от 1 300 000 DWT се преценява в края на десетгодишния период (от 14.08.2008 г. до 31.12.2018 г.) и във връзка с констатирано частично неизпълнение на това задължение агенцията е предприела действия от своята компетентност съгласно договора и нормативната уредба за защита на държавния интерес – предстои да бъде заведен иск за неустойка в размер на 52 252 446 лева пред Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата (БТПП).”

Сподели статията:

Популярни

Още новини
Related

Опустошението на Видин

Поначало когато Ви разказваме за интригуващото минало на българската...

Изграждат голяма фабрика край Нова Загора

Нова фабрика за производство и бутилиране на обогатена с...

Вълна от рокади в енергетиката

С решение Съвета на директорите (СД) на "Български Енергиен...

Банките в България с нова вълна на повишение на таксите

Банките в България отново повишават таксите по своите услуги,...