понеделник, май 20, 2024

Стара Загора стана най-развитият регион след София

Date:

Сподели новината.

Според макроикономическите индикатори Стара Загора е най-развитата област в страната след София, се посочва в анализа на икономическото развитие и бизнес средата на региона, изготвен от “Индъстри уоч”. БВП на човек от населението в областта е малко под 7000 евро, което поставя региона на второ място между 28 области в България. Производителността на труда е с 23% по-висока от средната за страната. На едно наето лице в региона се падат 14 хил. евро добавена стойност спрямо 11.4 хил. евро общо за страната, посочва анализаторската компания.

Шансове за бъдещо развитие

Въпреки че преработващата промишленост в Стара Загора заема дял около 1/3 от цялата заетост, колкото е и в Пловдив, делът на бизнес услугите в областта е относително малък – само 15.6%. За сравнение – в Пловдив и Бургас делът на бизнес услугите е около 22-23%. Новото строителството е концентрирано предимно в сегмента на нежилищните сгради, които формират 63% от издадените разрешения в областта в периода 2014 – 2016 г. В цялата област са издадени разрешения за строеж на 450 хил. кв.м разгъната застроена площ на нежилищни сгради. В община Стара Загора са издадени разрешителни за 245 хил. кв.м на нежилищни сгради, сред които най-бърз ръст се наблюдава за обекти в земеделието и промишлени цехове.

Пазар на труда

Широкият регион Стара Загора разполага с близо 250 хил. души във възрастта от 20 до 64 години. В същото време броят на наетите в област Стара Загора е едва 100 хил. души. Значителна част от населението попада в “извън работната сила”, дори да се намира в трудоспособна възраст. Все пак Стара Загора е една от областите с най-много наети в преработващата промишленост – 32 хил. души (единствено след София, Пловдив и Благоевград), което е важен индикатор за обема на съществуващия производствен персонал и традициите в подготовката на такива кадри. Структурата на индустрията на област Стара Загора показва значителна концентрация на машиностроенето и тежките индустрии. В преработващата промишленост най-много наети има в производството на метални изделия – 34.5% от всички работни позиции в промишлеността. В производството на машини, оборудване и електрически съоръжение са наети още 15.5%.

Концентрацията на заетост в индустрии с по-висока производителност от средната е фактор за това заплатите за техниците, квалифицираните работници, операторите на машини в област Стара Загора да са над средното за страната, както и по-високи спрямо тези в областите Бургас и Пловдив.

Образование

Над 7000 ученици учат в професионалните гимназии в област Стара Загора. Резултатите от реализацията на пазара на труда на тези ученици са индикатор за доброто ниво на професионалното образование в областта и съществуващите възможности за реализация. Заетостта на тези ученици е сред най-високите в страната. В същото време мобилността на тази група младежи е по-висока спрямо тази на същата група от области като Варна, Бургас, Пловдив и София, което говори за по-малко възможности за професионална реализация в самата област, се посочва в доклада на “Индъстри уоч”.

В област Стара Загора системата на висшето образование не произвежда достатъчно кадри, подходящи за сектора на преработващата промишленост.

Над 7000 души учат висше образование в Тракийския университет, като най-голям дял има в направления, които нямат пряко отношение към развитието на региона като индустриална зона. Такива направления са медицина, ветеринарна медицина и икономика. По отношение на разглежданите направления е много нисък и делът на лицата, които след това се реализират в региона, в който са завършили. С изключение на биологически науки делът на реализация на завършващите висшисти в областта, в която са завършили, е под 30%. Стара Загора и Казанлък са сред първите български градове, в които реално се въвеждат принципите на дуално обучение чрез проекта “Домино” на Българско-швейцарската програма за сътрудничество. Програмата въвежда модела в преподаването на четири професии: машинен техник – машини и системи с ЦПУ, електротехник – електрообзавеждане на производството, готвач и мехатроника.

 

Източник- Капитал

Сподели статията:

Популярни

Още новини
Related

Бургас потъна в скръб! Тежък удар за града

Д-р Красен Генев от Бургас, специалист вътрешни болести, е...

Трагедия в Черно море, кораб потъна!

Трима души са обявени за изчезнали, след като кораб,...

Трагедия край Пазарджик

Шофьор загина на АМ "Тракия", съобщава БНР. Колата му е излетяла...

Какво става?! Един от най-големите работодатели в Пловдив започна да съкращава масово работници

Един от най-големите работодатели в Тракия икономическа зона "Либхер...