Сподели новината.

Заем в размер на 1 106 800 лв. има намерение да тегли Община Шумен. Сумата е нужна за съфинансиране на проекти, с които общината кандидатства по ОП „Региони в растеж“ – ремонти на Летния театър и пространството около него и на Младежки дом.

 

 

Двата проекта, които са с обща стойност 4 952 365 вече са подадени към Управляващи орган и се очаква решение за одобряване на финансирането им.

 

 

Проектът за Летния театър е за цялостна реконструкция на сградата за 2 434 009 лв., от които 1 435 956 лв. ще са безвъзмездна финансова помощ.

 

 

Предвижда се да се изгради нова трибуна, разположена амфитеатрално с 5 сектора за зрителите и капацитет 900 места. Съществуващата козирка ще бъде основно санирана, ще бъдат възстановени двете осветителни кули и разрушената ограда на съоръжението. Заложен е ремонт на помещенията под сцената, обновяване на съблекалните, гримьорните, сервизните помещения, касите, ще бъдат изградени подходи за инвалиди. Извън територията на Летния театър ще се възстановят всички подходи и ще се запази съществуващото озеленяване.