Сподели новината.

Срокът за подаване на декларациите за патентен данък за 2021 г. е 31 януари , а изчисленият данък се заплаща на четири вноски: до 31 януари, до 30 април, до 31 юли и до 31 октомври. За 100 процента платен патентен данък до 31 януари лицата ползват 5 % отстъпка. Няма промяна в размера на патентния данък за 2021 г. в  сравнение с предходната година. Това съобщават от Община Белоградчик. От кметството подсещат гражданите, че е време за плащане на налози.

 

 

Декларацията за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници се подава от превозвача. С годишен данък върху таксиметров превоз на пътници се облагат превозвачите, притежаващи удостоверение за регистрация издадено от изпълнителния директор на ИА „Автомобилна администрация” и разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници, издадено от Кмета на общината по Закона за автомобилните превози.

 

 

Преди получаване на издаденото разрешение по чл.24, ал.1 от Закона за автомобилните превози, данъчно задължените лица подават данъчна декларация по образец в Центъра за услуги и информация на община Белоградчик.

 

 

Данъкът върху таксиметров превоз на пътници се внася преди получаване на издаденото разрешение по чл.24, ал.1 от Закона за автомобилните превози.

 

 

Данъкът върху таксиметров превоз на пътници за календарна година е в размер на 350 лв;

 

 

Срокът за подаване на декларациите по чл.61р за облагане с туристически данък за 2020 г. на лицата предлагащи нощувки е 31 януари 2021 г.

 

 

Образците на декларациите и други документи по Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ са публикувани и могат да се изтеглят от рубриката Услуги/МДТ на официалния сайт на община Белоградчик: https://belogradchik.bg/?cat=60

 

 

Община Белоградчик вече стартира кампанията за плащане на данъка върху превозните средства за 2021г., като размера му остава непроменен. Лицата, заплатили цялата дължима сума до 30 април ползват 5% отстъпка. Данъкът може да се заплати и на две равни вноски – до 30 юни и до 31 октомври.

 

 

С цел улеснение и по-добро обслужване Община Белоградчик предоставя възможност на данъчнозадължените лица да заплащат задълженията си по удобен за тях начин и време, включително с предоставената от ЗМДТ отстъпка, като изберат един от следните варианти:

 

 

по банков път;

 

 

на касата в Центъра за услуги и информация в общината;

 

 

на всяка една от касите на Изипей (EasyPay);

 

 

през системата за интернет разплащания Epay;

 

 

с ПИК на Националната агенция за приходите;