Ще изграждат нов граничен пункт край Добрич

0
242
1542178517 3 1
Сподели новината.

Министерски съвет ще проведе днес редовно заседание на 14 ноември, в чийто дневен ред са включени общо 30 точки. Очаква се кабинетът да одобри проект на решение за откриване на граничен контролно-пропускателен пункт – Крушари. Крушари се намира на 32 км от областния център Добрич, на 85 км от Варна, на 70 км от Балчик и от Силистра. На север граничи с Република Румъния. Общината е малка, слабо населена, отдалечена от големите пазарни центрове и остава встрани от основни транспортни коридори. Предстоящото изграждане на гранично-пропускателен пункт при село Северняк е фактор, който се очаква да повлияе върху затвореността, да подобри транспортния достъп и да създаде шансове за развитие. На Марешки и депутатката му Кръстина Таскова съвсем скоро може да им се стъжни На заседанието кабинетът ще одобри и раздаването още пари по бюджетите на редица министерства – допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката (МОН), допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието (МЗХГ), допълнителни разходи и/или трансфери по бюджета на Министерството на вътрешните работи (МВР) за 2018 г., както и допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието. След часове ще се разбере какво ще се случи с домашните насилници С друго решение управляващите ще одобрят допълнителни трансфери за 2018 г. за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директорите на общинските детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и центрове за специална образователна подкрепа. Кабинетът ще одобри и доклад относно информация за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на Консолидираната фискална програма за деветмесечието на 2018 г. Министрите ще разгледат проект на решение за поемане на председателството на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество в периода 1 януари – 30 юни 2019 г.

--------------------------