С мораториум НЗОК спира животоспасяващи терапии през 2018 г

0
258
fdeff13f367b13cb2ea73ec27121c820
fdeff13f367b13cb2ea73ec27121c820
Сподели новината.

През 2018 година много нови лекарствени терапии, някои от които животоспасяващи, могат да станат недостъпни до българските пациенти заради мораториум върху заплащането им от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). За това сигнализира Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM).

Според асоциацията именно заради този мораториум широко прокламираното увеличение на средствата за здраве с 400 милиона лв. всъщност няма да доведе до подобряване на лекарственото лечение на българските пациенти.

 

Мораториумът върху заплащането им е приет от Надзорния съвет на НЗОК и предстои да бъде разгледан от народните представители.

Някои от забранените терапии са животоспасяващи, дават повече възможности за лечение, а в някои случаи са и по-изгодни за НЗОК, коментират фармацевтичните производители. Според тях сред новите терапии, които мораториума ще засегне, има такива, които вече са препоръчани за заплащане от НЗОК на базата на оценка на здравните технологии и за които са сключени договори за отстъпки с изгодни за НЗОК условия.

Сред новите терапии, препоръчани за заплащане от НЗОК на базата на оценка на здравните технологии и засегнати от мораториума, са:

Obinutuzumab и Venetoclax за лечение на хронична лимфоцитна левкемия (ХЛЛ) и съпътстващите я заболявания. ХЛЛ е раково заболяване на кръвта и костния мозък, а новите терапии водят до намаление на риска от прогресия или смърт, подобрение на преживяемостта без прогресия и увеличаване на времето до ново антилевкемично лечение.

Nintedanib (вече има сключен договор за отстъпка с НЗОК) и Pirfenidone за лечение на идиопатичната белодробна фиброза – рядко, фатално, прогресиращо белодробно заболяване. Новите терапии забавят напредването на болестта, намаляват годишната загуба на белодробна функция, подобряват контрола върху симптомите на болестта и удължават времето без прогресия.

Blinatumomab за лечение на остра лимфобластна левкемия – която е рядко и фатално злокачествено заболяване. Напълно новата имунотерапия предизвиква бързо и трайно повлияване при популация от пациенти, които по-рано са лекувани интензивно с химиотерапия. Новата терапия дава възможност на собствената имунна система на пациента да се прицели и унищожи злокачествените клетки за постигане на трайна ремисия или качествена трансплантация.

Tofacitinib за лечение на възрастни пациенти с умерено тежък до тежък активен ревматоиден артрит. Новото лечение е под формата на филмирани таблетки, което е значително предимство спрямо лекарствата, за които се налага инжектиране или вливане, и води до бързо, значимо и клинично приложимо подобрение в симптомите на заболяването и физическата функция.

Palbociclib е първият, получил одобрение от Европейската медицинска агенция, нов клас медикамент за лечение на хормонално позитивен/ ХЕР-2 негативен метастатичен рак на млечната жлеза. Новото лечение води до значимо подобрение и забавяне разпространението на заболяването.

Carfilzomib (вече има сключен договор за отстъпка с НЗОК) в комбинация с дексаметазон за лечение на пациенти с рецидивиращ или рефрактерен мултиплен миелом. Мултипленият миелом е рядък, сложен и неизлечим рак, за който се счита, че е засегнал 240 новодиагностицирани мъже и жени в България през 2012 г. Въпреки че в ЕС са одобрени няколко лекарствени средства, в България голяма част от тях все още не се реимбурсират. Новото лечение удвоява постигнатата с настоящото лечение преживяемост без прогресия, както и делът на пациентите с пълен клиничен отговор при сравним профил на безопасност.

 

Сред новите терапии, засегнати от мораториума, които все още са в процес на оценка на здравните технологии, са:

Trametinib в комбинация с дабрафениб за лечение на възрастни пациенти с неоперабилен или метастазирал меланом с BRAF V600 мутация.

Pasireotid LAR за лечение на възрастни пациенти с акромегалия.

Everolimus за лечение на възрастни пациенти с бъбречен ангиомиолипом и за лечение на пациенти със субепендимални гигантоклетъчни астроцитоми.

Mepolizumab за лечение на астма при пациенти, които въпреки осъществяваното досега лечение продължават да имат астматични симптоми и страдат от т.нар. тежка астма.

Оsimertinib за лечение на недребноклетъчен рак на белия дроб, който забавя прогресията на заболяването в сравнение с химиотерапията при добър профил на поносимост.

Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители посочват, че на фона на най-ниските цени на производител в Европейския съюз, през 2017 г. фармацевтичните компании ще предоставят на НЗОК компенсация на разходи за лекарства под формата на отстъпки на стойност 130 милиона лв. (при 47 милиона за 2015 г. и 87 милиона за 2016 г.) или общо 264 милиона за период от 3 години.

 

За 2018 г. НЗОК планира да получи компенсация в размер на 160 милиона лева. „Тази значителна по размер компенсация на разходите на НЗОК за лекарства се обезсмисля, ако не може да помогне българските пациенти да получат навременен достъп до нови лекарствени терапии“, категорични са фармацевтичните производители.

--------------------------