Проверка установи коли, кемпери и каравани върху дюни на плаж “Крапец-Север”

0
53
768x432
Сподели новината.

Проверка на РИОСВ- Варна установи паркирани леки автомобили, кемпери и каравани върху дюни на морски плаж “Крапец – Север”, който които попада в границите на защитена зона.

Оказва се част от собствениците на автомобилите са били запознати със статута на територията и с режимите ѝ на опазване. Те са повторно предупредени за административно-наказателната отговорност, която носят съгласно Закона за биологичното разнообразие.

Информационни табели, указващи режимите на опазване на защитената зона и произтичащите от тях забрани обаче липсват. От РИОСВ-Варна информират, че предстои да бъдат изработени и поставени.

По време на проверката е обходен и морски плаж “Космос”, който също попада в границите на Защитена зона за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна BG0000154 “Езеро Дуранкулак”.

Там не са установени нарушители, къмпингуващи върху дюните до плажната ивица. Причина за това обаче най-вероятно са поставените преди месец информационни табели, указващи защитения характер на местообитанието. Те са в добро състояние и ненарушена цялост, посочват от Регионалната екоинспекция.

В акцията инициирана от МОСВ На 12 септември взеха участие още областният управител на област Добрич Йорданка Костадинова, директорът на Басейнова дирекция “Черноморски район”- Явор Димитиров, служители към РУ на МВР – Каварна и др. Водещи проверката бяха служители от сектор “Престъпления против околната среда”, отдел “Икономическа полиция” при Главна дирекция “Национална полиция”.

--------------------------