Обзор става самостоятелна община

0
61
8968966890906896806890
Сподели новината.

 

Министерският съвет прие решение за административно-териториална промяна за отделяне на населени места от община Несебър, област Бургас, и създаване на нова община с административен център град Обзор, област Бургас.

Новата община ще включва град Обзор и селата Баня, Емона, Козница, Паницово, Приселци и Раковсково.
Референдумът в Обзор валиден – над 60% избирателна активност

Целта е да се създадат по-благоприятни условия за задоволяване на ежедневните потребности на населението от административни, социални, здравни, транспортни, финансови и други услуги, както и осъществяване на по-ефективно управление на територията на въпросните населени места.

Промяната ще влезе в сила от деня на обнародването на Указа на президента в Държавен вестник, като общият брой на общините ще стане 266.

--------------------------