Новата система за “Гражданска отговорност” заличава всички стари нарушения на шофьорите

0
962
0000355854 article2
Сподели новината.
Новата система „бонус – малус” за задължителната застраховка „Гражданска отговорност” няма да влия на базовата ѝ цена. Тя просто ще въведе по-справедлив модел на формиране на цената и няма да облагодетелства по никакъв начин застрахователите. Това обяви генералният секретар на Асоциацията на застрахователите в България Нина Колчакова.
Преди ден министърът на вътрешните работи Младен Маринов обяви, че „Пътна полиция” има готовност да осигури достъп на застрахователите до системата си, който на тях ще им е нужен при въвеждане на „бонус – малус”.
„Нужна е информация за пътнотранспортните произшествия, нарушенията и наказателните постановления, които са влезли в сила по отношение на шофьорите и собствениците на колите. Необходимо е да имаме достъп, за да се сметнат коефициентите за бонус и малус. Защото според наредбата, която е публикувана в момента, те ще се смятат на база два параметъра – история на щетите на съответния автомобил, шофьор или собственик и история на поведението на шофьор или собственик. Т.е., за да тръгне системата, застрахователите трябва да имат достъп, което вече е технически възможно и предполагам, че в момента, в който Министерския съвет одобри тази наредба, тогава и технологично ще се случат нещата”, коментира Колчакова.
Един от най-конфликтните въпроси в наредбата на Комисията по финансов надзор бе, че този бонус и този малус ще се формира и на базата на историята на самия автомобил.
„Най-вече ще се формира от поведението на водача. Към наредбата има едно приложение, в което са изброени всички случаи, при които се налага малус, т.е. се налагат наказателни точки. 90 процента от тези случаи се отнасят до поведението на шофьора. Има само два или три елемента, които се отнасят до щетите, които този шофьор е причинил на автомобила”, каза още тя и поясни, че застраховката ще бъде по-скъпа за шофьорите нарушители, независимо дали са причинили щети.
„Доколкото разбирам от наредбата в момента, в който се въведе системата, всички започват от нула”, добави Колчакова, като така поясни, че нарушенията със задна дата няма да се вземат предвид.
По думите ѝ още не е ясно обаче каква точно информация ще получават застрахователите от МВР – дали ще е цялата история на шофьорите или пък само някакъв коефициент, според който те да изчисляват цената на полиците.
„В момента сме още на етап на обсъждане как точно да се случват нещата и ми е трудно да отговоря как точно ще стане технологично”, поясни секретарят на съсловната организация на застрахователите.
По думите ѝ с новата система застрахователите няма да се облагодетелстват. „Системата е така сметната, че да има нулев ефект върху застрахователите. Т.е. няма да печелят повече. Изчислява се на база нулевата тарифа – т.е., колкото получават малус лошите шофьори, толкова е и бонусът за добрите. Това пише в доклада на консултанта, който е смятал на база на статистически и исторически данни на нарушенията и пътнотранспортните произшествия и щетите. И това изрично го пишеше в доклада. За нас единствената причина, поради която подкрепяме „бонус – малус” системата, каквато и да е тя, е дългосрочният ефект върху поведението на водачите и намаляването на пътнотранспортните произшествия”, заяви Колчакова.
„Знаете, че ние сме страната, която има най-много убити на пътя, затова трябва да подкрепим някакви стъпки в посока те да бъдат намалени, дори и тези мерки да изглеждат драстични като тази система”, добави представителката на застрахователите.
Тя потвърди, че в доклада на консултанта на КФН, който не е представен публично, вариантите на системата са повече от един – 11 или 12 по думите ѝ.
„Вариантите са единствено по отношение на точките, които да се отнемат и дават бонус и малус. Останалата част на кого да се налага малуса, каква информация да се взима – за всичко това предложението е едно, което консултантът е базирал на статистическа информация”, каза още Колчакова.
По думите ѝ застрахователите са искали въпросният доклад да бъде представен пред обществото, за да се разбере, че те нямат финансова изгода от въпросната система „бонус – малус”.
„Бонус – малус” не влияе на базата. Увеличение на полиците заради „бонус – малус” системите няма да има. Тя е предназначена да индивидуализира цената и да я прави по-честна спрямо поведението на шофьорите на пътя. Нека бъдем честни – в момента „Гражданска отговорност” е задължителна застраховка, въведена от държавата, с общи условия, измислени от държавата. Застрахователите всъщност единствено я продаваме.Цената е солидарна и е предназначена да бъде достатъчна, за да изплаща обезщетенията на пострадалите. Колкото повече се увеличават жертвите на пътя, колкото повече се увеличават обезщетенията, присъждани от съда, толкова повече расте цената. Но всички останали параметри са държавна политика. А както се вижда и от докладите на КФН, застрахователите всъщност я продават на загуба в последните години. Това, което ще промени „бонус – малус” е, че няма да е толкова солидарен елементът на заплащането на тази застраховка”, обясни експертът.
На въпроса дали все пак наистина един водач, закупил автомобил на старо, ще наследява нарушенията на стария тя заяви: „Честно казано и аз така прочитам наредбата. Трудно ми е да коментирам мотивите за това предложение. Мога единствено да спекулирам защо е така – предполагам, че са решили, че наистина трябва да има драстични мерки. Това наистина носи тройно наказание – един път водачът е глобен, един път му се налага по-висока цена на застраховката и трети път цената на автомобила му ще бъде повлияна в дългосрочен план. Така изглежда”.
Колчакова коментира и другата гореща тема от последните дни, свързана с „Гражданската отговорност”, а именно въвеждането на таван на обезщетенията при смърт и предупрежденията, че ако няма такъв, то цената на застраховката може да скочи до 1000 лева.
„Не говорим за таван при всички обезщетения. Говорим за един малък дял от обезщетенията, т.нар. обезщетения за морални болки и страдания при загубата на близък човек – т.нар. неимуществени вреди. Които от малък дял се превръщат на практика в почти цялото обезщетение. Това е практика, която адвокатите възприемат, когато съдят застраховател за обезщетения – не търсят имуществено обезщетение – за загуба на доход, за издръжка на членовете на семействата, те търсят обезщетение за болки и страдание. На практика стигаме до едни обезщетения, които са от порядъка на 100-120 хиляди лева. Статистиката за 2017 г. показва средно 118 хиляди лева. Това е отпреди решението на Върховния касационен съд. Те на практика заменят имуществените щети. Което пък значи, че за едно семейство от 3-4 членове това би била една сума от половин милион”, каза тя.
Застрахователите вече обясниха, че след разширяването на кръга на тези, които могат да търсят обезщетение, ще се отвори дупка от 1 милиард лева, заради което и бе предупреждението, че „гражданската” може да стане 1000 лева. Тази сметка, пък те са направили на база няколко взети вече съдебни решения.
„Първите решения бяха за 50 хиляди лева за двама души. А след това за 70 хиляди. Нашата сметка е за целия сектор – каква дупка липсва. А спекулации каква ще стане цената, може всяко дружество да каже каква ще стане неговата цена, според неговите сметки. Ние само знаем каква дупка има в целия сектор. Тя е между 800 милиона лева и 1 милиард, в зависимост от това дали ще са 2,5 нови наследници, 3-ма или 4-рима. При 2,5 са 800 милиона лева, а при 4 допълнителни появили се наследници е 1,3 милиарда. Обобщената сметка е на базата на разчетите на всяко дружество”, каза застрахователят.
Тя заяви, че за 2017 г., според официално изнесените данни от КФН по „Гражданска отговорност” застрахователите са на загуба от 55 млн. лв. и бе категорична, че единствената причина за покачване на цената на застраховката би била увеличените обезщетения.
--------------------------