Много важно! Какви са правата ни при проверка с дрегер

0
4838
1540889226 ggg
Сподели новината.

Имаме повод за празнуване или решаваме да се позабавляваме вечерта навън с приятели. Почерпени и в приповдигнато настроение, се прибираме с колата. Но сме употребили алкохол и за наш “късмет” точно в този момент ни спира пътна полиция. И също, както в някой виц, служителите на КАТ казват: “Духай!”. Можем ли да откажем? Какво следва в този случай? Какви са правата ни в тази ситуация?

Шофиране в нетрезво състояние

Шофирането с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 до 1,2 промила не е престъпление, но е административно нарушение. За него могат да ни наложат едновременно следните санкции:

отнемане на контролни точки – 10 точки за първо нарушение и 15 точки за всяко следващо нарушение;
глоба от 500 до 1000 лв. за първо и от 1000 до 2000 лв. за повторно нарушение;
лишаване от правото да управляваме МПС (вземат ни книжката) за срок от 6 до 12 месеца при първо и от 1 до 3 години при повторно нарушение.

Шофирането с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила е престъпление и се наказва с наказанието, предвидено в Наказателния кодекс:

Лишаване от свобода до 1 г.
Ако вече сме осъждани за шофиране в нетрезво състояние, т.е. с над 1,2 промила алкохол, и ни хванат отново с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 промила, то наказанието лишаване от свобода е до 2 г. и наред с него ще ни бъде наложена глоба от 100 до 300 лв.

Проверка от КАТ

Тук можете да се запознаете с изискванията за спиране и проверка на автомобил от КАТ.

Вземане на проба

Ако служителите на КАТ имат съмнения, че сме употребили алкохол, те може да поискат да установят със съответните уреди съдържанието на алкохол в кръвта ни. Има два варианта:

1. Проверка с техническо средство – дрегер.

Имаме право на нов накрайник за дрегера.
Ако се съмняваме в изправността на уреда, с който ще бъдем проверявани, имаме право да поискаме от полицаите да ни покажат задължителните знаци на уреда, които удостоверяват изправността му (дрегерът трябва да има залепен отгоре стикер за метрологична проверка, в противен случай е нелегитимен), както и документите, че той е минал съответния технически преглед (дрегерът минава през три вида проверки).
Ако не сме “близнали” и капка алкохол и сме напълно трезвени, но въпреки това дрегерът отчете стойност, различна от 0, при съставяне на акта да направим възражение, че искаме експертиза на уреда, като това наше възражение задължително се вписва в акта.
Ако се съмняваме в отчетения от дрегера резултат, имаме право да поискаме от полицая да ни даде талон за медицинско изследване, който ни се връчва срещу подпис; И все пак трябва да знам, че дрегерът измерва алкохола в количество издишан въздух. С други думи – съдържанието в кръвната проба не е същото. Когато уредът, който носят катаджиите, покаже алкохол над допустимите 0,5 промила, не трябва да се отчайваме и да действаме импулсивно, като напр. се опитаме да пробутаме подкуп.

Възможно е, дори да не сме употребили “капка” алкохол, дрегерът да покаже стойност различна от нула – напр. ако сме заклети пушачи, вземаме лекарства за хронично заболяване или пък еднократно сме приели някакво лекарство.

Важно! Имаме право да не се съгласим с тази проверка (тогава ни дават талон за лабораторно изследване), но трябва да имаме едно наум, че отказът от наша страна да бъдем проверени с техническото средство (ако откажем да духнем в дрегера) също е нарушение и за него подлежим едновременно на следните санкции:

отнемане на свидетелството за управление на МПС, т.е. могат да ни вземат книжката за срок до 2 години;
и глоба 2000 лв.

При проверката с дрегера ни се съставя акт, в който се вписват обстоятелствата, при които е извършена самата проверка, като напр. време, място, обстановка и т.н., установеното от проверката и нашите възражения и бележки. Актът ни се връчва за подпис, а ако откажем да го подпиша, това се удостоверява със свидетели;

2. Кръвна проба в медицинско заведение

Кръвна проба за алкохол ни се взема в следните случаи:

когато взетата с техническото средство проба е некачествена;
когато оспорваме показанията на техническото средство;
когато откажем да духнем в дрегера;
когато състоянието ни не позволява да ни се вземе проба с техническо средство, напр. при ПТП, при което сме със счупена челюст.

Органите на КАТ ни съставят акт и попълват талон за медицинско изследване в три екземпляра (един за нас, един за отчет и един се прилага към акта). Талонът ни се връчва срещу подпис, като задължително трябва да съдържа данни в кое медицинско заведение да се явим и в какъв срок. Срокът за явяването ни е 45 минути, когато сме извършил нарушението в населено място, и 120 минути в останалите случаи, като при определянето му се вземат предвид отдалечеността на лечебното заведение и възможността да използваме обществен транспорт или друг вид превоз за отиване до него. Ако концентрацията на алкохол в кръвта ни е над 1,2 промила, може да имаме “честта” да бъдем лично придружени от органите на реда до медицинското заведение.

Ако откажем да получим талона, това се установява с подписа на един свидетел. Ако не се явим в определеното лечебно заведение или откажем да дадем кръв, концентрацията на алкохол в кръвта ни се определя по показанията на техническото средство.

Ако се явим “на уреченото място”, лекарите се уверяват в самоличността ни чрез предоставяне на документ за самоличност от наша страна, вписват в амбулаторния журнал на лечебното заведение датата и часа на пристигането ни, номера и датата на издаване на талона за медицинско изследване.

Подлежим на освидетелстване от лекарите, като те съставят протокол за медицинско изследване, в който описват поведението, психичното ни състояние, ориентацията, паметта, болести, от които страдаме, а също и това дали сме приемали някакви лекарства и какви през последните 24 часа. След освидетелстването ни вземат кръв за изследване, като това трябва да стане в часа, посочен в талона за медицинско изследване, като ако по обективни причини този срок не може да бъде спазен, се отразяват причините за забавянето и часа, в който е взета пробата.

Кръвта се изпраща в лаборатория за изследване. Резултатът от изследването се изпраща в тридневен срок от вземане на пробата в поделението на МВР, посочено в талона за медицинско изследване. Лабораторното изследване на кръвните проби се заплаща от нас.

Източник: pravatami.bg