Сподели новината.

Община Кюстендил обяви процедура за набиране на проектни идеи за финансиране от Общински фонд за подкрепа на местни инициативи. Общият размер на средствата е  100 000,00 лева. Всяка одобрена идея на жители на общината може да бъде финансирана минимум с 1000 лева, а максимум – с 3500 лева. Важно е да се знае, че бенецифиентите с проектни предложения с искане за финансиране на стойност до 2000 лв. с ДДС,  осигуряват доброволен труд за тяхното изпълнение.

 

 

Бенецифиентите с проектни предложения с искане за суми от 2000 до 5000 лв. с ДДС, осигуряват собствен финансов принос в размер минимум на 50% от исканата помощ за горницата над 2000 лв. и доброволен труд. Заявления на кандидатите вече се приемат, процедурата бе открита на 2 септември. Крайният срок за това е до 28 септември тази година.

 

 

Общинският фонд за подкрепа на местни инициативи в Кюстендил вече се доказа като един от най-успешните модели за инвестиции с активното участие на гражданското общество. Практиката досега доказа ефективността на доброволчеството в подобряване на жизнената среда. Целта е да се подкрепят малки проекти с местно значение. Приоритет тази година ще са предложенията на гражданите за облагородяване, озеленяване и опазване на околната среда.