Карта, която да обозначи най-разбитите настилки и тротоари от уличната мрежа в Бургас и в съставните селища, изработват от ПП „Средна европейска класа“ с помощта на жителите на общината. Константин Бачийски и колегите му се обръщат с призив към бургазлии да продължават да изпращат снимки и информация за улиците, които...
След време сигурно ще разберем колко ценна и колко важна е била 2020 год. Чувам мнозина да казват, че 2020 трябва да си отиде, да забравим за нея и да не взимаме нищо от случилото се с нас напред във времето. Само че аз съм убеден в това, че въпреки загубите,...
С призив да бъдат подкрепени българските фармацевти се обърна към премиера и министъра на здравеопазването Константин Бачийски, зам.- председател на ПП „Средна европейска класа“ /СЕК/. Според него е огромен пропуск това, че едва на 4 декември работещите в този бранш са били официално признати от правителството за служители от „първа...
ДО РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЕ ГРАД БУРГАС Г-ЖА ВИОЛЕТА ИЛИЕВА П И Т А Н Е от ПП „СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА“ ОТНОСНО: възможностите за подпомагане на ученици и родители в град Бургас по време на принудително онлайн обучение: УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ИЛИЕВА, Във връзка с преминаването към обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата...
Училище „Св. Св. Кирил и Методий“ в Радомир спечели проект за иновации на стойност 366 000 лв. Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е 24 месеца. Целта е да се повиши качеството на образователните услуги и подобряване на достъпа до образование, за да се повиши мотивацията на ученици от маргинализирани групи в община Радомир за включване в системата на професионалното образование, като в същото време се постигне и намаляване на процента на отпадащите или преждевременно напусналите училище ученици.     Това ще се осъществи посредством внедряването на комплекс от иновативни методи и подходи, като коучинг, игрови техники и др. По този начин се цели традиционният учебен процес „преподаване-изпитване“ да бъде трансформиран в интерактивен завладяващ обмен на знания и опит. С настоящия проект Община Радомир си поставя за цел да надгради експертния и инфраструктурен капацитет в общинските училища, като внедри и приложи тези иновативни практики в учебния процес.