Училище „Св. Св. Кирил и Методий“ в Радомир спечели проект за иновации на стойност 366 000 лв. Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е 24 месеца. Целта е да се повиши качеството на образователните услуги и подобряване на достъпа до образование, за да се повиши мотивацията на ученици от маргинализирани групи в община Радомир за включване в системата на професионалното образование, като в същото време се постигне и намаляване на процента на отпадащите или преждевременно напусналите училище ученици.     Това ще се осъществи посредством внедряването на комплекс от иновативни методи и подходи, като коучинг, игрови техники и др. По този начин се цели традиционният учебен процес „преподаване-изпитване“ да бъде трансформиран в интерактивен завладяващ обмен на знания и опит. С настоящия проект Община Радомир си поставя за цел да надгради експертния и инфраструктурен капацитет в общинските училища, като внедри и приложи тези иновативни практики в учебния процес.      
Отделението по анестезиология и интензивно лечение в МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" в Ловеч спря работа от днес, съобщава Нова телевизия. До мярката се е стигнало, след като тримата анестезиолози, старшата сестра и още две реанимационни сестри са се оказали заразени с коронавирус и няма кой да поеме дежурствата. Прокуристът на...
По традиция в ГЕРБ нещата се случват съгласно волята на Бойко Борисов, а в ГЕРБ Бургас решенията се взимат под указанията на кмета Димитър Николов. Затова е абсолютна изненада, че действията на ГЕРБ Бургас и на лидера на партията Борисов по случая „Росенец“  напълно се разминават  според  зам. председателя на...
Община Бургас доброволно се отказва от един от най-силните си козове по казуса с общинския път към „Догансарай“ в парк Росенец и заради това може отново да изгуби собствеността си върху единствената сухопътна връзка с брега в тази част на Черно море, заради която въстана цяла България. За очертаващата се...
Община Кюстендил обяви процедура за набиране на проектни идеи за финансиране от Общински фонд за подкрепа на местни инициативи. Общият размер на средствата е  100 000,00 лева. Всяка одобрена идея на жители на общината може да бъде финансирана минимум с 1000 лева, а максимум – с 3500 лева. Важно е...