Корупцията в България: Кога ще Спрем да Затваряме Очи?

0
90
402156646 122123666948045737 5170565452288480352 n
Сподели новината.
На 15 ноември 2023 г., в сянката на пристъпленията на корупцията, се разгърна едно важно събитие – представянето на книгата “Система за превенция на корупцията и измамите”. Срещата бе своеобразен мост между представители на различни институции, обединени с общата цел – борбата с корупцията.
Сред присъстващите, имена като Бойко Станкушев от Антикорупционния фонд, бившият шеф на Сметната палата Цветан Цветков, и Велислав Величков от “Правосъдие за всеки”, олицетворяваха решимостта за промени. Също така, аз, Константин Бачийски, представлявах парламентарната антикорупционна комисия. До мен беше и Васил Терзиев.
Моето изказване пред публиката фокусираше вниманието върху реални примери от българската действителност. Това събитие събуди съзнанието за необходимостта от обединени усилия в борбата с корупцията и подчерта важността на новата система за превенция като ключов инструмент в този процес. Статията разглежда как тези индивидуални усилия и обменът на опит могат да обогатят българската антикорупционна практика и да формират по-силна и устойчива система срещу корупцията.
Важно е да спрем да си затваряме очите защото:
1. **Морална Деградация:** Затварянето на очи пред корупцията означава съгласие с морална деградация. Това позволява тъмните сили да се укрепват, докато обществото страда от загуба на ценности и интегритет.
2. **Изоставяне на Бъдещите Поколения:** Корупцията оставя тежко бреме на бъдещите поколения. Ако не се противопоставим на нея, предаваме по-слабите структури и системи, които впоследствие ограничават възможностите за растеж и успех на следващите поколения.
3. **Социална Несправедливост:** Корупцията подхранва социалната несправедливост, като разкрива огромни разлики във възможностите за хората. За да постигнем по-равнопоставено общество, трябва да се изправим срещу корупцията и да осигурим равен достъп до ресурси и възможности за всички граждани.