Сподели новината.

Смо̀лян се намира в Переликско-Преспанския дял на Западни Родопи при голяма надморска височина – 1035 m. Градът е образуван на 18 юни 1960 г. от двата града Смолян и Устово, и селата Райково и Езерово. Той е административен център на община Смолян и област Смолян.
По данни на НСИ към 31.12.2018 г. населението му е 27 505 души, което го прави най-малкият областен град в България. Смолян е един от най-дългите градове в България – близо 25 km, което се дължи на линейното му застрояване по поречието на река Черна.
Предлагаме ви своебразна класация на кварталите в града, която е направена на базата на гласуване на жителите на Смолян в интернет.