Сподели новината.

Планираното за 30 ноември заседание на Временната комисия за проучване на всички факти и обстоятелства, свързани със замърсяването на атмосферния въздух и за отпадъците в община Русе, се отлага. Причината са противоепидемичните мерки, разпоредени от министъра на здравеопазването.

 

 

В предложения дневен ред на Временната комисия се планираше посещение с представителите на „Лубрика“ ООД. След проведена среща между ръководството на комисията и управителя на дружеството – Славко Славов, стана ясно, че с оглед прозрачност на действията и от двете страни заседанието ще се проведе след 21 декември тази година. Целта е да има активно гражданско участие, както и да бъдат задавани въпроси, свързани с опазване чистотата на атмосферния въздух на територията на община Русе.