Сподели новината.

Точно копие на „копан“, използван за наказание в килийното училище, подари гражданският комитет „Памет Габровска“ от Габрово на Националния музей на образованието.

Ценното дарение, което ще обогати представата за килийното училище, просъществувало близо 4 века, беше връчено на директора на музея Любка Тинчева от председателя на ГК „Памет Габровска“ Ангел Ангелов, Милка Пурел и Христо Даков.

Копанът представлява объл камък, около 4-5 килограма, пробит в средата и завързан с дебела връв. Служил е за наказание на закъснелите деца за училище, като се е използвал за провисване на врата им докато стоят прави през целия урок.

Подобно на дългата лескова пръчка, ползвана за удряне, и фалагата, копанът имал строга възпитателна роля в частното килийно училище.

С направеното дарение, което веднага ще заеме мястото си в музейната възстановка на килийно училище, „Памет Габровска“ напомня, че се навършват 180 години от „келията на баба Колювица поп Йосифова“.