Сподели новината.

Датското кралство е наравно със Швеция и Люксембург по заплати. Това показва, че доходите на гражданите са над средния праг и се считат за високи в сравнение с други страни в европейската част на континента. Но не забравяйте обаче, че няма да наречете данъци и цени ниски.

Що се отнася до лимита на минималната заплата, той не е официално фиксиран на държавно ниво. Както бе споменато по-горе, заплатата се определя в колективен договор, който се подписва по време на работа за определена фирма.

Различни фактори могат да повлияят на процента, вариращи от възрастта на служителя до неговата или нейната квалификация. Минималната заплата в Дания през 2020 г. е 14,5 евро на час (приблизително 108 DKK), без пенсионни плащания и данъци.

Ако помислите за 6-часов работен ден с петдневна работна седмица, се оказва, че минимумът, който може да се спечели в Дания на месец, е 1740 евро (около 13 хиляди крони).

Обхватът на заетост също трябва да се вземе предвид. Както във всяка страна, има списък на най-търсените професии, които се заплащат с порядък по-голям от другите специалности.

Така наречените оскъдни професии включват:

  • Разработчици на ИТ технологии;
  • инженери в областта на строителството и енергетиката;
  • медицински специалисти, включително ветеринарни лекари, медицински сестри, зъболекари;
  • учители в начални и средни училища;
  • социални работници;
  • фармацевти;
  • юридически съветници и одитори.

Служителите, които са готови да работят в сферата на обслужването, са еднакво търсени. Размерът на заплащането тук е по-нисък от този на висококвалифицираните специалисти. Но тези, които имат добър опит, също могат да успеят. Например минималната заплата в Дания е 1500 евро (11 142 крони).

Като начало работата на датчаните отнема по-малко време от работата на украинец, руснак или друг представител на постсъветското пространство. Средният работен ден продължава не повече от 6-6,5 часа. И всеки служител може да очаква ваканция от поне 6 седмици. Това означава, че всеки ден жител на страната има 16 часа, които може да прекара за себе си, почивката и семейството си.

Средната заплата в евро в Дания през 2020 г. е 2 500-2 600 евро на месец (18 500-19 300 крони). Това е достатъчно, за да води нормален начин на живот. Такъв доход е типичен за повечето жители на страната.

За сравнение представяме данните в таблицата:
специалност Плащане в евро Плащане в крони
лекар 5 000-5 200 37 000-38 500
Вторичен медицински персонал 2500 18500
Шофьорът 2000 14800
секретар 3 500-3 700 26 000-27 500
мениджър 2000 14800
касиер 1900 14100
IT специалист 3 500-4 000 26 000-29 700

От това можем да заключим, че средната заплата в Дания до голяма степен зависи от сферата, в която участва конкретен служител.

Важно е да се отбележи, че като повечето страни по света, Дания активно приветства притока на професионалисти в научната област. За тази цел се разработват различни грантови програми, които им позволяват да участват в научни дейности не само на държавно ниво, но и в частни компании. Заплатата, например, докторат в Дания, току-що е завършила следдипломно обучение, не надвишава 2000 евро (14 800 крони), но тези, които вече са постигнали известен успех в науката, могат да очакват заплата от 2500 евро (18 500 крони).