Изграждат нов хотел в Етъра

0
1089
zx620 3200756
Сподели новината.

Започва процедура за сключване на договор за работен инвестицонен проект за преустройство на хотел „Странноприемница“ при ЕМО „Етър“ Габрово с проекти във всички части, етапи и фази, до степен на завършеност с издадено разрешително за строеж и готовност за възлагане за изпълнение на СМР. Проектът трябва да съответства на представения и класиран на първо място идеен проект след проведен открит архитектурен конкурс. Прогнозната стойност на поръчката е 83 333 лв., обявлението е изпратено до регистъра на общствените поръчки на 13 юни т.г.

Проектът на арх. Андрей Андреев, арх. Петя Николова и арх. Милена Фетваджиева спечели първо място в архитектурния конкурс за реконструкция на хотел „Станноприемница“ в Етнографски музей на открито „Етър“ (ЕМО Етър). Победителите получават парична награда на стойност 10 000 лв. и договор за директно възлагане за изработване на технически проект.

--------------------------