Чудото стана! В бургаския парк Росенец ще има канализация

0
1205
zx620 3199816
Сподели новината.

Проектът „Водоснабдяване и канализация на Лесопарк Росенец – зона Хижи – І етап, включително КПС 4“, ще бъде изпълнен от Консорциум „Джи Пи Груп ВиК Росенец“ ДЗЗД, съставен от „Джи Пи Груп“ АД и консорциум „Холдинг Бургас Инфраструктура“ ДЗЗД. Времето за извършване на строителните дейности е 450 дни. Общата стойност на поръчката е 4 046 802.35 лв.
Строежът е втора категория според номенклатурата на видовете строежи. Предвидени са водоснадителни и канализационни дейности, включително и дъждовна канализация.
– Водоснабдителните включват изграждане на главен клон I с полиетиленови (ПЕВП) тръби с дължина 230 м; главен клон ІІ с ПЕВП тръби с дължина 1123 м и второстепенни клонове към него; главен клон ІІІ с ПЕВП тръби с дължина 427 м.
– Битовата канализационна мрежа се състои от главен колектор I–битов с ПП тръби с дължина 693,20 м до колекторно-помпена станция (КПС) 4 и второстепенни колектори към него; главен колектор ІІ с ПП тръби с дължина 711.19 м до КПС4.
– Дъждовната канализация включва три главни колектора – I с дължина 572.89 м, II с дължина 694.25м, III с дължина 390.69 м, както и второстепенен колектор 1 с дължина 386.55 м; отводняване на пътните платна; колекторно-помпена станция 4; напоред тръбопровод с дължина 355 м.
На територията на Лесопарк „Росенец“ има съществуваща водопроводна мрежа, която е амортизирана и се налага да бъде подменена и разширена, за да се осигури нормално водоподаване към имотите на територията на Лесопарк „Росенец“, а канализация няма.
Лесопарк „Росенец“ се намира в странджанските възвишения в местността Отманли край Бургас. За територията на Бургас това е планинската морска база за разходки, събиране на билки и цветя, лов на риба и празненства. Там се намират и хижите. Търгът за „Водоснабдяване и канализация на Лесопарк „Росенец“ – зона Хижи – І етап, включително КПС 4″ беше обявен в края на 2017 г.

--------------------------