Сподели новината.

 

Хронология на едно срамно решение на общинските съветници в Бургас

Уважаеми бургазлии,
По време на последното заседание на общинския съвет темата с подарената общинска улица в парк „Росенец“ беше буквално заметена под килима от мнозинството със стария болшевишки похват „Няма докладна, няма проблеми“.

Иначе казано, предложението ми за „отмяна на решение на общински съвет Бургас прието по т. 41 от дневния ред на заседание проведено на 28.04.2020 г., в частта по точка 3 от същото, отразено в Протокол № 9, относно: Одобряване на изменение на ПУП-ПРЗ за кв. 1, кв. 2 и кв. 10, в територията на лесопарк „Росенец“, гр. Бургас» изобщо не беше допуснато до сесията.

Колегите от мнозинството не могат да избягат от срамния факт, че благодарение на гласуването им през месец април се прочухме в цялата страна с новаторския подход на общинската администрация да обвърже заличаването на единствения път до морето в тази зона около нос „Чукалята“ към един необходим и важен проект за развитието на Рибарското пристанище.

Както тогава, така и днес аз продължавам да твърдя, че това решение не защитава обществения интерес, а по-скоро обслужва интересите на един човек или бизнес кръговете около него.

Вече и децата в България научиха, че мнозинството в общинския съвет на Бургас гласува и прегласува предложението на администрацията за заличаване на една общинска улица до онзи момент, в който беше прието, а единствената сухопътна връзка с българския бряг на това място унищожена.

Между другото, още преди приемането на решението улицата в парк „Росенец“ беше преградена с бариера, зад която физическа охрана спира всеки желаещ да достигне до морето.
И въпреки че бях няколко пъти увещаван и съветван да се откажа, аз продължих да се боря срещу тази несправедливост.

На 19 юни, в разрешения от наредбите срок, входирах в деловодството на Общинския съвет предложение за отмяна на решението от месец април, с което да си върнем собствеността върху многострадалната общинска улица, превърната в скъп армаган за една компания, близка до партиен лидер.

Няма да навлизам в подробности, но с чисто процедурни хватки, докладната ми не беше допусната изобщо до разглеждане в ресорните общински комисии по „Общинска собственост“ и по „Устройство на територията“ .
Предложението ми беше разпределено единствено до „Правната комисия“, заради което потърсих за консултация нейния председател, г-н Иво Баев.

Обърнах се към него не само в качеството му на председател и уважаван юрист, но и заради това, че е част от политическа сила, декларирала, че е „опозиция на установения от ГЕРБ, БСП и ДПС корупционен модел на управление, който ограбва бъдещето на страната, ежедневно атакува демократичните ценности, подменя евроатлантическия избор на България и лишава младите поколения от перспектива да градят живота си в свободно и демократично общество“

По време на разговора ни председателят на „Правната комисия“ обеща да се запознае със съдържанието и и да предложи при необходимост допълнения, за да не бъде спряна от мнозинството на ГЕРБ и да бъде допусната до сесията на Общинския съвет.

За съжаление по време на заседанието на комисията именно г-н Баев предложи моята докладна да не бъде допусната до сесията и да ми бъде върната като незаконосъобразна. Той посочи като основание това, че Общинският съвет няма право да отменя своите решения.
Вместо да помогне за възстановяване на справедливостта, по мое мнение той попречи.

PRAVNA KOMISIA DNEVEN RED

 

Абсурдното е това, че докладна на общинска администрация със същия предмет „отмяна на вече взето решение на Общинския съвет“ и с абсолютно същото правно основание беше разгледана от „Правната комисия“, чийто председател и членове приеха, че е законосъобразна и я допуснаха за разглеждане на сесията.

 

OTMJANA ANANIEVA 10244sajt 1

Така за мое съжаление по време на едно и също заседание, в един и същ състав, с един същ председател, по две докладни с един и същ предмет и едно и също правно основание „Правната комисия“ демонстрира двоен стандарт, като отсъди по два абсолютно противоположни начина.

OTMJANA BACHIISKI 10269 1 OTMJANA BACHIISKI 10269 3 OTMJANA BACHIISKI 10269 4

След края на заседанието на комисията поисках обяснение от председателя г-н Иво Баев защо е блокирал моята докладна, а той ми отговори, цитирам „Нищо лично, въпрос на бизнес“, край на цитата.

Ако за някого работата в Общинския съвет е форма на бизнес, за мен винаги е била обществена кауза в полза на гражданите.

Затова няколко дни по-късно входирах становище до председателя на Общинския съвет, с което оспорих абсурдното решение на „Правната комисия“ , чрез което беше спряна моята докладна, но допусната тази на общинската администрация.

За да не попаднат в собствения си капан, от общинска администрация в началото на сесията оттеглиха от дневния ред своето предложение, което беше допуснато там от комисията.
Смятам, че с решението си колегите съветници от „Правната комисия“ окончателно показаха, че са направили своя избор и са решили в пряк и преносен смисъл от коя страна на бариерата да застанат.

От една страна на бариерата в парк „Росенец“ вече ще стоят българските граждани, които не приемат някой да заграбва части от крайбрежието ни.

А от другата страна освен платената охрана явно ще дават дежурства и определени общински съветници от Бургас, за които да подаряват общински улици е нещо нормално и приемливо.

За мен обаче това е недопустимо.
Затова до дни ще дам възможност на всички бургазлии и български граждани да изразят позицията си в подписка, чрез която ще ги попитам дали подкрепят битката ни срещу поставената бариера в парк Росенец и срещу „подаряването“ на част от българската територия в частни ръце.

Очаквам вашата подкрепа.

С уважение:

Константин Бачийски
Зам. председател на ПП „Средна европейска класа“