Голям скандал в Кюстендил

0
152
ahmed bei 1130x636 crop 4140552cfe
Сподели новината.

Окръжният съд в Кюстендил отхвърли като неоснователен иск на Главното мюфтийство то да получи собствеността на сграда на бившата джамия „Ахмед бей“, която към момента е общинска и се използва за изложбена зала на Регионалния исторически музей.

Искът е с правно основание чл.108 от Закона за собствеността за признаване за установено по отношение на община Кюстендил. Мюсюлманското изповедание, представлявано от главния мюфтия Мустафа Алиш Хаджи, иска да получи чрез реституция сградата като правоприемник на съществувалата Кюстендилска мюсюлманска вероизповедна община, която я е притежавала.

В мотивите към решението съдия Веселина Джонева посочва, че от доказателствата по делото не може да се аргументира извода, че Мюсюлманската вероизповедна община е била собственик на спорния имот и че Мюсюлманското изповедание е неин правоприемник. „Представените от ищеца с исковата молба Устави, с които се изчерпва доказателственото установяване по делото, не представляват документи, установяващи принадлежността на правото на собственост, нито такива, удостоверяващи правоприемство. Последното обстоятелство не е било надлежно установено и в рамките на развилите се две преюдициални производства“, се казва още в мотивите.

Решението подлежи на обжалване.

--------------------------