Сподели новината.

„Нямаме намерения и никога не сме имали такива, да извършваме каквито и да било разпоредителни сделки с парцели от терените на стадион „Шипка“ – основното и резервното игрища в Асеновград. Категорично заявявам, че през целия ни мандат няма да се строи там, каквито твърдения се разпространяваха из публичното пространство. Напротив – ангажираме се даприведем стадиона във вид, в който гражданите, посещавайки го да им е приятно“. Това каза кметът на Асеновград доктор Христо Грудев. Повод за изказването му са твърденията, които не отговарят на истината, че собствениците на реституираните имоти ще си влязат във владение и младите спортисти на града няма да има къде да спортуват.

 

 

Към днешна дата на стадион „Шипка“ беше извършено така нареченото „продухване“ на сондите. Закупена бе помпа за напояването, изграждат се и нови пейки. „Треньорският екип, който в момента се занимава с младите футболисти, също се ангажира с поддръжката на стадиона. Досега общината е инвестирала около 60 000 лева. Освен това за ФК „Асеновец 2005“ отпуснатите средства за 2020 г. са в размер на 88 000 лева и още 10 000 лева за поддръжка на самия стадион.

 

 

Със съдебно решение, след проведени съдебни процедури, на собствениците е възстановен имот, който влиза в границите на резервното игрище, разположено на територията на стадион „Шипка“ в Асеновград. Последният от тях има право да влезе във владение през 2017 г. 2 години по-късно до община Асеновград е входирано заявление на собствениците за ново урегулиране на имотите по начин, по който да не бъде засегнато резервното игрище. Експертен съвет по устройство на територията (ЕСУТ) със свой протокол №27/20.08.19 г. не е одобрил предложението. Решението гласи, че „ЕСУТ счита, че таблицата в скицата-предложение не съответства на графичната част. Липсват доказателства за съгласие от собственика на ПИ 00702.511.234 по КК на гр. Асеновград за включване на имота в съсобствен УПИ. ЕСУТ връща преписката за отстраняване на нередностите.“

Община Асеновград се ангажира с разрешаване на проблема с резервното игрище, с цел да не се допусне нарушаване на тренировъчния процес. Предвид възможни последващи реституционни претенции, от страна на собственици, община Асеновград е възложила проектиране на нов стадион с прилежаща инфраструктура върху изцяло общинска земя с площ 40 декара, към която никой няма претенции. След изготвянето на проекта ще се търси финансиране за реализирането му.