Сподели новината.

Основното учиилще „Васил Априлов“ в село Рабиша започва учебната година с четири паралелки, в които ще се учат от 35 до 40 деца, съобщиха от общината в Белоградчик. В селото живеят малко деца, 20 от записаните са от околните села. Те ще бъдат превозвани с училищен автобус.

Слети класове ще има и в началния, и в прогимназиалния курс. В първи клас има само един ученик, а в четвърти – 3, които ще учат в слята паралелка. Един ученик е записан и за втори клас и двама – за трети и така се оформя втората слята паралелка. Третата слята е от 6 ученика от пети клас и 7 – от шести. Само в седми клас ще учат 14 деца в самостоятелна паралелка.

Общинският съвет в Белоградчик гласува 23 140 лв., които са нужни за новата учебна година, за да продължи да съществува селското школо. Безвъзмездно му се доставят и 45 куб. м дърва за огрев, с които се осигурява топлото през зимата.

В училището има всички условия за обучение на децата. Преди години сградата е обновена, пред новата учебна година училището е снабдено с топла течаща вода, дезинфектанти, предпазни материали срещу коронавируса. Налице е и учителският състав, който се подготвя за първия учебен ден.