Сподели новината.

 

Скъпи сънародници,

 

От 28 април до 28 юли, както и днес, ние водим битка за запазване на общинската собственост върху единствения път, водещ към плажа до „сараите“ в парк „Росенец“.

 

SKICA ROSENEC

Въпреки нашата съпротива, преди три месеца съветниците от ГЕРБ-Бургас приеха скандално решение, ограничаващо достъпа на гражданите до тази част от родното крайбрежие и принудиха хиляди българи да се възпротивят на това безобразие.

 

На последната сесия на Общинския съвет в Бургас управляващото мнозинство направи немислимото като гласува срещу собственото си решение от 28 април.

 

Въпреки че три месеца го защитаваха на всички възможни нива, само за един ден съветниците от ГЕРБ-Бургас изведнъж получиха „просветление“  и оттеглиха  предложението си, с което искаха да предоставят на частно лице общинския път до „сараите“ в „Росенец“.

 

Съветниците от управляващата партия прекроиха дневния ред на заседанието на Общинския съвет, панически вкараха своя извънредна докладна и дали заради политическия си инат или заради заповед от централата им, не подкрепиха нашето предложение по същата тема.

 

Както през април, така и сега предлагахме неизменно запазването на общинската собственост върху пътя и достъп на хората до плажната ивица.

 

Идеята ни беше да бъде възложено на кмета и неговата администрация да преработят проекта, свързан с нос „Чукалята“ /т.нар. „Етап 2-А“/, така че да се запази възможността  за изграждане на предвидената нова улица и канализация в района.

 

Заради страха си от общественото недоволство от мнозинството стигнаха дотам, че отмениха не само точката за пътя към „сараите“, но и всички точки от своята докладна от 28 април, като по този начин подлагат на риск изпълнението на целия проект.

 

Истината е, че с извънредната докладна, внесена от председателя на Общинския съвет и председателите на комисии от ГЕРБ-Бургас, беше направен опит да бъде прехвърлена отговорността за собствените им грешки на представителите на опозицията.

 

Това, което от мнозинството и общинската администрация не могат да прикрият и до днес е, че на Росенец реално трябва да се реализират два отделни проекта върху терени, намиращи се на около 2.5 км един от друг. Това са „Ченгене скеле – етап 3 за пречиствателна станция“ и „нос „Чукалята“ – Етап 2-А за нова улица и прилежаща инфраструктура“.

 

1

ГЕРБ-Бургас се опитват да внушат, че изграждането на пречиствателна станция и канализация на Ченгене скеле /Рибарско селище/ е под риск, а същевременно укриват информацията, че този проект не е предмет на оттеглената докладна записка. Още повече, че за него има влязъл в сила ПУП от 2013 год. и в момента от Общината дори се провежда обществена поръчка за избор на изпълнител.

 

Не би трябвало да съществува риск за този проект, но ако все пак се появи такъв, вероятно причината ще е липсата на достатъчен управленски капацитет на общинската администрация.

 

Но целият този казус не спира дотук…

 

С благодарност към всички, които ни подкрепят в нашата кауза за Росенец.

 

Константин Бачийски

Зам.-председател на ПП „Средна европейска класа“