Сподели новината.
С 20% е увеличено основното месечно заплащане на работещите в „Пристанище Варна“ ЕАД през последните 2 години. Считано от 1 януари догодина предстои поредно увеличение средно с около 5% за работещите над 1 500 души, както и разговори за допълнително увеличение на възнагражденията на инженерния и средния ръководен състав.
Причина за драстичния ръст са поредните успешни финансови резултати на най-големия държавен пристанищен оператор. Предварителните прогнози сочат, че „Пристанище Варна“ ЕАД ще реализира печалба в размер на около 10 млн. лева, отчитайки увеличение от заложеното в Бизнес плана си за годината. Социалната политика и грижата за персонала са ключови приоритети на „Пристанище Варна“ ЕАД, а възнагражденията нареждат дружеството на първи позиции в Североизточния район на страната.
Средното основно месечно възнаграждение в „Пристанище Варна“ ЕАД възлиза на 1 288 лева, вариращо в двата терминала, оперирани от дружеството – 1 387 лева за Пристанищен терминал Варна – Запад и 1 159 лева за Пристанищен терминал Варна – Изток.
1 680 лева е средното основно месечно заплащане на нормените работници в Пристанищен терминал Варна – Запад, определящо се от изработеното – докери, кранисти, водачи на МПС и други, драстично надвишаващо средната работна заплата на наетите в икономическа дейност „Транспорт“ (1 062 лв.), Обществения сектор (1 147 лв.), град Варна (1 059 лв.) и Североизточния район на страната (992 лв.).
Под рамките на средното ниво на възнагражденията в дружеството получават единствено заетите в административните му отдели.
Към основната си заплата, работещите в „Пристанище Варна“ ЕАД получават допълните възнаграждения по „Социален пакет“ – около 4 000 лева годишно, включващ – ваучери за храна, средства за закупуване на лекарства, допълнителни регулярни възнаграждения при добри експлоатационни резултати и други.
По социалната програма всички служители и работници на държавния оператор ще получат и 1 300 лева за Коледно-новогодишните празници.
Резултатите на най-голямото българско пристанище са пряко свързани с финансово-икономическото състояние на страната, което остава стабилно. Досега през годината в терминалите на пристанището са обработени близо 8 млн. тона товари. Отчетен е най-голям ръст при обработката на контейнери – около 7%. Преминалите зърнени товари възлизат на повече от 2,3 млн. тона.