Добрич прави жест към бизнеса в града

0
44
medium Capture2
Сподели новината.

Със своя заповед кметът на община Добрич – Йордан Йорданов, освободи изцяло от заплащане на дължимия наем за периода на действие на въведените временни противоепидемични мерки.  Това касае всички търговци и юридически лица с нестопанска цел – наематели на общински обекти, на територията на общината, чиято дейност е преустановена. На юридическите и физическите лица, заплатили наемите си по договори с Община Добрич за този период, сумата ще бъде приспадната от дължим наем за следващ период.

 

 

За освобождаване на дължим наем по настоящия ред могат да кандидатстват търговци или юридически лица с нестопанска цел, които са наематели на общински обекти. Такава възмоност имат местни физически или юридически лица, както и чуждестранни юридически лица, които осъществяват дейност на територията на общината. Те не бива да имат задължения за неплатени наеми, данъци и такси към общинската хазна. Не трябва да са обявени в несъстоятелност или не се намират в производство по несъстоятелност или ликвидация. Необходимо е да извършват в общинските обекти, отдадени под наем, някоя от дейностите, които се преустановяват със заповед на здравния министър.