На фона на постоянните коментари за растящият външен дълг, малко встрани остават данните за една друга тревожна статистика.             Вътрешният държавен дълг също расте с много висока скорост в последните две-три години. Според последни данни  на БНБ и НСИ той е достигнал вече 8 милиарда лева....
5 млрд. лева. Това е измерението на финансовата свобода, която правителството си осигури за следващите три години. На толкова възлиза разликата между сумата от 8 млрд. евро, предвидена в средносрочната програма, която парламентът одобри вчера и необходимите средства за обслужване на дългове с настъпващ падеж и предполагаемите бюджетни дефицити....