Сподели новината.

През 2018 г. на второ място в земеделския сектор е бургаската „Севан“, която предходните две години оглавяваше класацията. За годината дружеството има приходи 363.9 млн. лв., което е намаление на годишна база над 18%. Управителят и основен собственик на компанията Артур Акопян обаче съобщи, че всъщност за последната стопанска година (юли 2018 – юли 2019) компанията ще има ръст спрямо предходната, който ще бъде в рамките на 5%. Същевременно печалбата ще се запази в същия обем, смята още той. За 2018 г. тя е 6.83 млн. лв., което всъщност е втората най-висока печалба сред топ 20 след „Балджиеви-91“ (севлиевски производител и търговец със зърно и с препарати за растителна защита), които са постигнали 7.4 млн. лв. От отчета на „Севан“ в Търговския регистър се вижда, че групата постоянно инвестира в нови зърнобази и разширява транспортния си парк – например през 2018 г. са закупени 100 нови влекача и 100 ремаркета, като така общият брой на камионите става 200. В изграждащата се зърно база в село Свобода, община Камено, вече са вложени над 7 млн. лв.