Сподели новината.

Скандалният казус с общинската улица в парк „Росенец“, която беше деактувана от публична общинска собственост и фактически премина в частни ръце, отново може да влезе за разглеждане на предстоящата в края на месеца общинска сесия.

До обсъждането на случая може да се стигне, след като Константин Бачийски, водач на групата съветници от ПП „Средна европейска класа“, входира докладна , с която предлага „Оттегляне на решение на общински съвет Бургас прието по т. 41 от дневния ред на заседание проведено на 28.04.2020 г., в частта по точка т.3“, с която де факто стана преобразуването на общинската собственост.

Припомняме, че на заседанието в края на месец април Константин Бачийски се обяви категорично против това да се разглежда предложението на общинската администрация за деактуване на единствената общинска улица в тази зона на парк «Росенец» с мотив, че то неправилно е включено в последния момент като извънредно в дневния ред на сесията и в нарушение на правилника на Общинския съвет.

Съветникът се позова и на това, че докладната не е била обсъдена във водещите постоянни комисии и почти никой от съветниците не се е запознал в детайли с материалите. Бачийски за пореден път изрази несъгласието си с порочната практика на общинската администрация да заобикаля наредбите като прокарва решения, водещи до значително общественно недоволство.

Съветникът посочи като причина за съпротивата си срещу предложението на администрацията и това, че в приложените материали липсват каквито и да е било факти, които да доказват отпадналата публична необходимост на въпросната улица..

Въпреки призивите на зам. председателя на ПП «Средна европейска класа» точката да не бъде включена в дневния ред и да не бъде разглеждана на сесията, тя беше подложена на гласуване, но не получи необходимия брой гласове.

И макар че според правилника на общинския съвет повторно гласуване по същество на взето решение в рамките на същото заседание е недопустимо, последва скандално прегласуване, в което мнозинството благослови «заличаването» на единствената общинска улица в тази зона на парка, с което се ограничи правото на всички граждани да имат достъп до морето в тази част на българското крайбрежие.

Няколко дни след приемането на решението стана ясно, че улицата в парк „Росенец“ е преградена с бариера, зад която физическа охрана спира всеки желаещ да премине по общинския път и да достигне до брега.

Голяма част от българските граждани изразиха несъгласието с така приетото решение на общинския съвет, а сред мнозинството от хората остана съмнение, че съветниците са обслужили  частни интереси.

Тъй като отделни общински съветници признаха, че са били заблудени преди и по време на прегласуването, както и че са гласували под натиск, а и като отговор на обществените очаквания, Константин Бачийски реши да върне казуса за преразглеждане в общинския съвет.

Съветникът вярва, че по случая водещи в работата на общинска администрация и на колегите му съветници трябва да са призивите на хората за оттеглянето на административния акт в частта му за деактуване на улицата от публична общинска в частна собственост.

Бачийски мотивира предложението си за преразглеждане на вече взетото решение с това, че този път няма да има „опасност“ да бъдат пропуснати срокове за кандидатстване по някакъв проект и няма да има възможност за загуба на финансиране, с каквито аргументи на предходната сесия общинската администрация се опитваше убеди съветниците да приемат извънредната докладна.

Освен това, че администрацията би трябвало вече да е подала всички документи, случаят също е придобил достатъчно голяма гласност, т.е всеки един съветник ще знае за какво точно гласува и какъв е ефект би предизвикал със своето гласуване.

„Надявам се, че колегите ще използват тази възможност, за да изпратят ясно послание към бургазлии за какво точно работят. За частни или за обществени интереси“ – коментира Константин Бачийски.