Азерският газ тръгва

0
207
768x432 1 1
Сподели новината.

Комисията за енергийно и водното регулиране (КЕВР) и Регулаторният орган за енергия на Гърция (RAE) окончателно сертифицираха “Ай Си Джи Би” АД като независим преносен оператор на междусистемната газова връзка Гърция – България (IGB).

Съвместното решение на българския и гръцкия регулатор официално дава възможност интерконекторът да бъде въведен в търговска експлоатация. Новият маршрут за внос на газ в България помага директно за диверсификация, сигурност на доставките и конкурентни цени за българските потребители, съобщиха от КЕВР.

Решението на двата регулатора е съобразено със становището на Европейската комисия (ЕК) по сертифицирането на дружеството. ЕК е одобрила подхода на двата национални регулаторни органа, като е направила конкретни коментари, които са взети предвид в максимална степен и са отразени при окончателното съвместно решение за сертифициране.

От КЕВР отбелязват, че газовата връзка е от стратегическо значение, тъй като ще позволи свързване на газопреносните системи на България и Гърция и ще осигури диверсификация на източниците и маршрутите на газовите доставки за нашата страна и за Югоизточна Европа. Чрез интерконектора IGB през втората половина на 2022 г. България ще може да получава в пълен обем договорените 1 млрд. куб. м. природен газ по договора с Азербайджан. От Комисията за енергийно и водното регулиране подчертават, че това ще има ключово значение за сигурността на доставките на синьо гориво и за формиране на благоприятни цени за потребителите в България.

Проектният капацитет на българо-гръцкия газов интерконектор позволява пренос на 3 млрд. куб.м. природен газ. От КЕВР обясняват, че това дава допълнителни възможности България и страните от региона да получат количества от Южния газов коридор и от пазара на втечнен газ посредством строящия се терминал при гр. Александруполис.

Новата газова връзка открива и още един маршрут за транспортиране на втечнен LNG газ от САЩ, Алжир, Катар, Египет и други страни. В по-дългосрочна перспектива по интерконектора IGB ще може да бъде транспортиран природен газ от Израел и Кипър, както и допълнителни обеми от Азербайджан и други страни.

--------------------------