Ад в Сопот

0
216
768x432 2 2
Сподели новината.

Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Пловдив е установила днес замърсяване на река Манастирска от голямо предприятие от военнопромишления комплекс Сопот. Замърсяването е констатирано при планова проверка на предприятието, съчетана с провеждане на мониторинг на водите на реката, съобщиха от Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

Екоекспертите открили, че чрез канализационната мрежа на завода през пречиствателната станция за производствени отпадъчни води в река Манастирска, която е приток на река Стряма, се зауства смесен поток от отпадъчна вода и концентриран хромов разтвор.

В РИОСВ не е получавана информация от предприятието за възникнала авария. Не са постъпвали и сигнали от граждани. За момента не се знае от колко време непречистени отпадъчни води са зауствани в реката, нито какъв е мащабът на замърсяването. Очаква се взетите водни проби преди и след точката на заустване да дадат по-голяма яснота.

Екоинспекцията е сезирала Басейнова дирекция “Източнобеломорски район” за установеното замърсяване. Експерти от институцията пътуват към Сопот. Предстои да се изясни механизмът на замърсяването. РИОСВ уверява, че ще предприеме адекватни административнонаказателни действия.

--------------------------