50% ръст на исканията за пари по автозастраховка, стигат почти 1 милиард лева

0
56
1544979132 katastrofa 1
Сподели новината.

Изплатените обезщетения през 2018 година по “Гражданска отговорност” са 612 млн. лева, което е със 100 млн. повече от 2017 г.

Претенциите, подадени към застрахователните компании по задължителната застраховка “Гражданска отговорност” за 2018 г., доближават 1 млрд. лв. Това показват данните на Комисията за финансов надзор към 31 декември 2018 г. Това е с близо 50% повече от 2017 г. Изплатените суми за миналата година са над 62 млн. лв. и са със 100 млн. повече в сравнение с година по-рано.

Посочените суми потвърждават твърденията на компаниите, че решението на ВКС, с което се разшири кръгът от лица, които могат да искат обезщетения за неимуществени щети, ще доведе до сериозен ръст на парите, които се изплащат.

Данните на финансовия регулатор показват още, че предявените претенции през 2018 г. превишават приходите от премията по задължителната полица през 2017 г. Тогава застрахователните компании са отчели 660 млн. лв., изплатените обезщетения са 407 млн. лв.

В началото на декември бяха обнародвани промени в Кодекса за застраховането, с които се възлага на Гаранционния фонд да изготви проектометодология за определяне на размера на обезщетенията за имуществени и неимуществени вреди при смърт или телесно увреждане. Срокът за това е 6 месеца, а след това Комисията за финансов надзор, здравното и социалното министерство трябва да приемат съвместна наредба за утвърждаването ѝ.

До влизане в сила на методологията за далечни роднини и лица, които са създали трайна емоционална връзка, максималният размер на обезщетение за неимуществени щети е 5000 лв. Това беше предложено от шефката на бюджетната комисия Менда Стоянова, чието първоначално предложение беше да има таван и за най-близкия кръг роднини, които са съпруг, дете и родител, до 20 000 лв. при неимуществени щети.

По време на дебатите по текстовете застрахователите посочиха, че исковете от далечни роднини са се увеличили силно след тълкувателното решение на ВКС, а у нас често се използва практиката да се искат по-високи обезщетения за причинени неимуществени щети.

Данните на КФН за изминалата година показват, че предявените неимуществени претенции са близо 5 пъти повече от имуществените. През 2018 г. вторите са били 157,2 млн. лв. спрямо над 755 млн. за неимуществени.

--------------------------