Сподели новината.

 

 

Севлиевският производител на санитарна керамика и арматура „Идеал стандарт – Видима“ е получил общо 65 млн. евро кредит от Банка ДСК и Обединена българска банка (ОББ). Това става ясно от документи в Търговския регистър за залог на търговското предприятие. Засега от компанията не съобщават за какво ще се използва заемът. Възможно е средствата да са предоставени за оборотно финансиране, след като наскоро дружеството приключи инвестиция за над 62 млн. лв., с която бяха модернизирани производствата.
Условия

В края на октомври компанията е подписала договор за синдикиран заем с двете банки, като сумата е разделена на два транша. Първият е в размер на 10 млн. евро и е под формата на овърдрафт, който се отпуска изцяло от Банка ДСК. Вторият транш от 55 млн. евро представлява револвираща кредитна линия, като 35 млн. евро от нея се предоставят от Банка ДСК, а 20 млн. евро – от ОББ.

Лихвата върху първата част от заема е равна на 1-месечния EURIBOR плюс надбавка в размер на 0.95 процентни пункта, но не по-малко от 0.95% годишно. Годишната лихва върху втория транш е сумата от 1-месечния EURIBOR и надбавка от 1.5 процентни пункта, като отново годишната лихва не може да бъде по-ниска от 1.5%. Крайният срок за погасяване на кредита е 31 октомври 2021 г., но според договора той може да бъде удължен.

Залог

Решението за кредита е взето на общото събрание на „Идеал стандарт – Видима“ в края на септември по предложение на основния собственик – регистрираният в Нидерландия Ideal Standard Holding, през който групата Ideal Standard притежава дружеството. Гласуваното предложение дава право на компанията да изтегли до 85 млн. евро заем от двете банки и да учреди особен залог върху цялото предприятие за обезпечаване на задълженията.

Това на практика е втори по ред залог. Първият е в полза на регистрираната в Лондон Lucid Trustee Services Limited и е във връзка с револвиращ заем от 25 млн. евро, който е отпуснат през 2018 г. Като длъжници по него освен „Идеал стандарт – Видима“ са вписани и другите компании на групата.

„Идеал стандарт – Видима“ е сред най-големите компании в България, като се нарежда на 62-ро място в класацията К100 на „Капитал“, а в сектора на машините и оборудването е пета с оборот от 427.9 млн. лв. за 2019 г. В предприятието в Севлиево работят над 3200 души. Краен собственик на групата Ideal Standard са фондовете Anchorage Capital и CVC Credit Partners.