Сподели новината.

За пазаруване в търговски обекти – магазини, аптеки и други, в област Добрич се въвежда зелен коридор от 8 до 10 ч. на лица над 60 г., като се препоръчва лицата под тази възраст да не ги посещават в посочения времеви диапазон – съобщават от Областния координационен щаб.

Въвежда се зелен коридор при общопрактикуващите лекари за лица с остри респираторни заболявания и грипоподобни симптоми от 12 до 13 ч. за работещите преди обяд общопрактикуващи лекари и от 17 до 18 ч. за работещите след обяд лекари. Преустановяват се посещенията в заведения за хранене и развлечения след 23 ч.

В заповедта е разписано още, че на пазарите и тържищата трябва да бъде осигурена дистанция от 1,5 м между маси, сергии и щандове, а лицата, които работят или посещават тези места за търговия, трябва да носят задължително защитна маска или друго средство, покриващо носа и устата. Със заповедта на директора на Регионалната здравна инспекция д-р Светла Ангелова се забранява провеждането на организираните обществени мероприятия на закрито за срок до 30 ноември. Въвежда се ограничаване на лицата, участващи в групови празненства до 30 души при строго спазване на противоепидемичните мерки до 30 ноември В документа се задължават бизнесоператорите, както и ръководителите на лечебните заведения за първична извънболнична помощ да създадат организация, така че да не се образуват струпвания на хора и да има осигурена дистанция от 2 м на чакащи.

Със заповедта директорът на Регионалната здравна инспекция разпорежда на институциите, имащи отношение към проверяване на спазването на противоепидемичните мерки, да засилят контрола.

С други две заповеди д-р Ангелова разпорежда разкриването на допълнителни легла в лечебните заведения на територията на област Добрич и в болниците за лечение на пациенти с коронавирус, предава „24 часа“.