Сподели новината.

Общински съвет-Бургас ще избере комисия, която да проведе преговори със Спортс пропърти мениджмънт АД за покупко-продажба на стадион „Лазур“. Постоянната комисия по правни въпроси е разгледала предложението и е решила Председателят на комисията да изготви докладна записка за създаване на временна комисия за провеждане на преговори за покупко-продажба на имот, собственост на Спортс пропърти мениджмънт АД. Членовете в нея ще станат ясно на заседанието на ОбС-Бургас в края на месеца.

Припомняме, че преди месец „Спортс Пропърти Мениджмънт“ АД, фирмата-собственик на стадион „Лазур“, обяви, че готова да го продаде при добра оферта от страна на общинската администрация. Това става ясно от писмо, входирано в Общински съвет-Бургас.

То е от името на Даниела Димитрова Чорбаджиева, изпълнителен директор на „Спортс Пропърти Мениджмънт“ АД. В него тя завява, че компанията й притежава правото на собственост върху 36 074 кв.м/ид.ч. от поземлен имат в к-с „Лазур“. Става върпос стадион „Лазур“, с включен трафопост, с площ 31 600 кв.м, като в него попадат и всички съоръжения, в това число и паркинг.

Представляваното от мен акционерно акционерно дружество е безспорен собственик на описания имот. Към настоящият момент правото на собственост не е предмет на съдебни спорове. Стойността на имота, съгласно счетоводните документ на акционерното дружество е в размер на 25 000 000 млн. лв.„, пише още в писмото на Чорбаджиева.

Реклама

Burgasnews.com