Сподели новината.

Над 6000 ловци в обхвата на РДГ-Шумен очакват тази събота, 11 август, откриването на сезона за прелетен дивеч. През следващите месеци те ще имат възможност да ловуват пъдпъдъци, гургулици, гривяци, горски бекаси и обикновени бекасини, съобщиха от пресцентъра на Североизточното държавно предприятие /СИДП/.

По места са получени и указанията на ИАГ за този лов. По-важните от тях са свързани със сигурността на ловците, правилата за безопасност по време на ловни излети, както и спазване на правилата за палене на огън в горските територии. По време на лова е забранено да се използват електрически звукопроизвеждащи устройства, живи птици за примамка, както и ловни соколи и други грабливи птици.

„Ловните специалисти от СИДП и териториалните поделения ще извършват проверки, по време на целия ловен сезон, като ще следим да бъде спазван Закона за лова и Правилника за прилагането му. Призовавам ловците да имат изрядни документи – ловни билети и разрешителни“, обясни инж. Красимир Христов, лесничей по лова в ДГС-Шумен. Той подчерта, че ловците трябва да спазват определените норми за отстрел за ден определени от Правилника за прилагане на закона за лова и опазване на дивеча.

Реклама