Сподели новината.

„Ръководство въздушно движение“ за пореден път се доказа като държавното предприятие с най-примамливите чиновнически служби, на които силните на деня неизменно гледат да уредят своите протежета. Средното месечно възнаграждение на работещите там през 2016 г. е около 9000  лв.

Това показват данните на публикувания тези дни одит на Сметната палата. През 2016 г. разходите за заплати и допълнителни възнаграждения в държавното предприятие са в размер на 109.588 млн. лв. при персонал от 1064 души на трудови правоотношения.

Завидната месечна сума се дължи най-вече на щедрите бонуси, които се получават в РВД. В правилника на компанията има цял арсенал от парични и непарични стимули, които се получават към основната заплата.

От направените 109.588 млн. лв. разходи за възнаграждения през 2016 г. само 39 млн. са за основни заплати, платени отпуски, класове, нощен труд. Около 5 млн. лв. са обезщетения по Кодекса на труда.

Реклама

Останалите 65.746 млн. лв. са раздадени под формата на различни бонуси. Така например работещите в РВД получават всяко първо тримесечие на годината сума за закупуване на официално облекло, която е равна на 50% от месечната брутна заплата.

Всеки август се изплаща допълнително възнаграждение от 25% от средната брутна заплата в предприятието при отчетено стабилно финансово състояние. Други 25% от средната заплата се получават като бонус в края на годината.

Освен това всеки месец се дават безплатни талони за храна за 400 лв. и се възстановяват разходите за 70 л бензин за личния автомобил. Отделно определени служители получават и възнаграждения за участия в проекти и за постигнати цели и резултати.

Значителното превишение на размера на бонусите над основното трудово възнаграждение обаче не е проблем за Сметната заплата. Да припомним, че по време на първото управление на ГЕРБ бе направена реформа в заплащането на държавната администрация, която имаше за цел да се елиминира непрозрачното раздаване на бонуси на чиновниците.

Тогава премиерът Бойко Борисов публично се възмути и от огромните заплати в държавните предприятия, като разпореди те да се равняват по неговата.

В РВД при 39 млн. лв. бюджет за заплати през 2015 г. са раздадени още 50.7 млн. за допълнително материално стимулиране, 8.5 млн. лв. за участия в проекти и постигнати цели и резултати и още 6.5 млн. лв. еднократни възнаграждения по колективния трудов договор (талоните за храна, бензин, облекло и др.). Подобни са сумите, получени и през 2014 г.

Сметната палата посочва в одита си, че са установени няколко дребни нарушения в определянето на заплатите, но те били изолирани случаи и несъществени за дейността на предприятието.

Основният предмет на дейност на държавното предприятие РВД е управлението на въздушното движение над територията на България. Предприятието печели от пътните такси за аеронавигационно обслужване в зоната на летищата и при прелитане. През 2015 г. 47% от тези такси са насочени като средства за работна заплата. Процентът се определя всяка година във финансовите планове на дружеството.

Принципал на държавното предприятие е министърът на транспорта. Заради високите и сигурни приходи през годините РВД се превърна в удобен пристан, който захранва партийните кадри с добри заплати.