Сподели новината.

Бургаският общински превозвач е регистрирал загуба от близо 4 милиона лева за 2017 година. Това става ясно от доклад на заместник-кмета на общината Красимир Стойчев.Точната загуба за „Бургасбус“ е 3,908 милиона лева. Приходите на дружеството са в размер на 23,419 милиона лева, а разходите 27,327 милиона лева. Натрупаната загуба се дължи на редица социални дейности, които превозвачът покрива за собствена сметка, както и поддържането на непечеливши линии, които обаче са от важно обществено значение. Дружеството е инвестирало значително средства и за обновяването на собствения парк, както и в дълготрайни материални активи. „Бургасбус“ обслужва и сериозен заем, което влияе на неговото финансово състояние.

Реклама