Сподели новината.

 

Проект за отпускане на финансова помощ по програма „Децата на Ямбол“ подготви кметът Валентин Ревански. Той предвижда между 200 и 3000 лева да е еднократна помощ при раждане на бебе в Ямбол. Кандидатите трябва да отговарят на определени условия, сред които жителство и образование. Предвижда се проектът да бъде гласуван на сесия на общински съвет през месец септември. Ако той бъде подкрепен, родителите ще имат възможност да кандидатстват за финансова помощ в началото на следващата година.

Размерът на финансовата помощ за всяко новородено дете, чиито родители отговарят на условията (да не дължат данъци и такси на общината, да имат минимум средно образование, да са навършили 18 години към момента на раждане на детето, да са с постоянен или настоящ адрес на територията на общината и бебето да се е появило на бял свят през 2020 година) ще се диференцира съобразно завършеното образование на майката и бащата, както следва:

– за първо дете на родителите: 200 лева – в случаите, когато и двамата родителите притежават завършено средно образование; 250 лева – в случаите, когато единият родител притежава завършено средно образование, а другият – завършено висше образование; 300 лева – в случаите, когато и двамата родители притежават завършено висше образование;

– за второ дете на родителите – 400 лева – в случаите, когато и двамата родители притежават завършено средно образование; 500 (петстотин) лева – в случаите, когато единият родител притежава завършено средно образование, а другият – завършено висше образование; 600 лева – в случаите, когато и двамата родители притежават завършено висше образование;

– за трето и всяко следващо дете на родителите: 2000 лева – в случаите, когато и двамата родителите притежават завършено средно образование, които ще им бъдат отпуснати на три етапа: 1000 лева след раждане на детето, 500 лева при записване на детето в детска градина и 500 лева при записване в училище; 2500 лева – в случаите, когато един от родителите притежава завършено средно образование, а другият притежава завършено висше образование, които ще им бъдат отпуснати на три етапа: 1200 лева след раждане на детето, 650 лева при записване на детето в детска градина и 650 лева при записване в училище; 3000 лева – в случаите, когато и двамата родители притежават завършено висше образование, които ще им бъдат отпуснати на три етапа: 1500 лева след раждане на детето, 750 лева при записване на детето в детска градина и 750 лева при записване в училище.

Право да получи одобрената финансова помощ ще има майката на детето, вписана в удостоверението / акта за раждане, независимо от доходите на родителите, като съответно всеки от родителите на детето има право да подаде заявление за отпускане на финансова помощ.

Семейства с повече от едно дете могат да ползват услугите на спортен клуб по избор на територията на община Ямбол за период до навършване на 18 години на едно от децата, изцяло с финансова подкрепа от общината.

Назначената комисия ежемесечно разглежда постъпилите заявления и декларации, заедно с приложените към тях документи и въз основа на предоставените документи, комисията изготвя предложение до Общински съвет – Ямбол за отпускане на финансовата помощ. Предоставянето на средствата ще се извършва след решение на общинския съвет до изчерпването на планираната сума от бюджета.

Финансовата помощ ще се изплаща в едномесечен срок от влизане в сила на решението на общински съвет – Ямбол. Всяка година с приемане на годишния бюджет Общински съвет – Ямбол ще определя при приемане на общинския бюджет и общия размер на средствата за отпускане на финансова помощ в размер на 100 000 лева, предвидени по реда на проектоправилника, които могат да бъдат допълвани чрез дарения от физически и юридически лица, изразили писмено волята си за направеното дарение.

Към настоящият момент в Ямбол липсва подзаконов нормативен акт, въз основа на който да се отпускат финансови средства за деца. С предлагания проект на Правилник са разписани ясни и прозрачни правила за предоставяне на финансова помощ за новородено и деца в община Ямбол, както и подпомагане на семействата на последващи етапи –при записване на детето на детска градина и на училище, финансово подпомагане за стимулиране на спортните заложби на децата, с което се цели задържане на млади и образовани хора в общината, поясниха от местната администрация.

Предишна статияКамион с ремарке направи поразии край Велинград
Следваща статияГоляма евтиния на храните по магазините в Германия след коронакризата