Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръки до регионалното министерство, областния управител на Търговище и министъра на околната среда и водите, в които настоява за своевременно подобряване качеството на водоснабдителната услуга в гр. Омуртаг и региона.

Повод за препоръките й става сигнал от жители на гр. Омуртаг, които алармират, че от десетки години са поставени на режимно водоподаване, но в последните месеци ситуацията с липсата на вода е станала нетърпима заради изключително тежкия режим на водоподаване към населеното място. На практика те получават вода веднъж в седмица, само за няколко часа.

В писмото си до екоминистерството Диана Ковачева изтъква, че “ВиК операторът вижда частично решение на проблема с включване на още един водоизточник край с. Кипнилово. Поради близкото му местоположение до довеждащия водопровод, включването му може да отнеме само 24 часа. По този начин в града може да се осигури вода през ден. За целта Община Омуртаг и ВиК операторът се подали искане до Министерство на околната среда и водите да разреши водовземане, но до момента нямат отговор.”

Омбудсманът се обръща и към МРРБ и припомня, че по Закона за водите, държавната политика, свързана с дейностите по експлоатация, изграждане, реконструкция и модернизация на водностопанските системи и съоръжения, се осъществява от министъра на регионалното развитие и благоустройството. Тя допълва още, че “ВиК” ООД гр. Търговище е 51% държавна собственост, отново с принципал МРРБ. Освен това, обръща внимание, че когато собствеността на ВиК системите в границите на обособената територия е разпределена между държавата и общините или между няколко общини, какъвто е случаят с “ВиК” ООД гр. Търговище, управлението на ВиК системите се осъществява от Асоциацията по ВиК (АВиК).