Сподели новината.

Решението е във връзка с повишения брой случаи на COVID-19, които се отчитат през последните дни във Видин. От днес (4 ноември) част от общинските служители преминават в режим на дистанционна работа. Това се осъществява по график, изготвен от ръководителите на отделите и звената, така че всички структури да продължат да работят нормално.

Ограничава се достъпът на външни лица в сградата на Община Видин. Гражданите и занапред ще могат да посетят Центъра за услуги и информация и когато е нужно експертно съдействие ще се осъществява контакт със съответния служител.

Извършва се стриктен контрол за спазването на създадения пропускателен режим в отдел „Местни данъци и такси“ и информационния център. Следи се за спазване на дистанция, като не се допуска повече от 1 човек на 3 кв. м, на видни места са поставени дезинфектанти. Четири пъти дневно в сградата на общинската администрация се извършва дезинфекция.